ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές αποσβέσεις και για τις κλειστές λόγω της πανδημίας επιχειρήσεις

Φορολογικές αποσβέσεις και για τις κλειστές λόγω της πανδημίας επιχειρήσεις
AP

Οι επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού μπορούν να διενεργούν φορολογικές αποσβέσεις και για τους μήνες που παρέμειναν κλειστές.

Ειδικότερα, πρόκειται για εξαίρεση από τον κανόνα που προβλέπει ότι δεν υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της επιχείρησης, λόγω μη ύπαρξης λειτουργικής φθοράς τους.

Η εξαίρεση είναι δικαιολογημένη δεδομένου ότι κατά την περίοδο της πανδημίας η μη χρησιμοποίηση των παγίων οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες ενώ τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρέμεναν καθ’ όλο το διάστημα σε ετοιμότητα να επαναλειτουργήσουν.

Επίσης, οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να διενεργούν αποσβέσεις και για τους μήνες που, αφού παρήλθε το διάστημα της αναστολής με κρατική εντολή, αποφάσισαν να μην επαναλειτουργήσουν εκτιμώντας ότι θα έχουν περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι η αναστολή της λειτουργίας τους οφείλεται στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας.

Ροή Ειδήσεων