ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε ένα χρόνο οι μικροοφειλέτες του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 692.413

Μέσα σε ένα χρόνο οι μικροοφειλέτες του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 692.413
INTIME

Μέσα σε ένα χρόνο οι μικροοφειλέτες του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 692.413, με αποτέλεσμα να αγγίζουν αθροιστικά τα 2.427.795 πρόσωπα.

Από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής συσχετίζουν την αύξηση των μικροοφειλετών με την αλλαγή του χρόνου βεβαίωσης και πληρωμής του ΕΝΦΙΑ το τρέχον έτος, και επομένως οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη διαταραχή της εποχικότητας που καταγράφεται στη μεταβολή του πλήθους των οφειλετών.

Το 23% του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους, αυτού δηλαδή που δημιουργήθηκε εντός του 2022 (αντιστοιχεί σε 1,1 δισ. ευρώ), προέρχεται από μόλις 22 οφειλέτες. Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 4,84 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση παρατηρείται σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη να προέρχεται από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτή την κατηγορία κατά 2,7 δισ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 319 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

Στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών σημαντικό ρόλο παίζουν τα νομικά πρόσωπα, καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Συνολικά, πάντως, τα νομικά πρόσωπα χρωστούν 65,8 δισ. ευρώ του συνόλου των οφειλών.

Σημειώνεται ότι ποσοστό 23,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,1 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης. Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο,