ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κωδικοί του Ε1 που μειώνουν τον φόρο

Οι κωδικοί του Ε1 που μειώνουν τον φόρο

Βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις οδηγίες που χρειάζεστε στο αφιέρωμα του fpress.gr, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε και την τελευταία ευκαιρία για να μειώσετε τον φόρο του εκκαθαριστικού.

Θα σας φανούν πολύτιμες δεδομένου ότι φέτος, το υπουργείο Οικονομικών δεν στέλνει καν το έντυπο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης

Κάνοντας κλικ στην περιγραφή του κάθε κωδικού, θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επίσημες οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, για τους «κρίσιμους κωδικούς» που μπορεί να σας ευνοήσουν ή να σας...χαντακώσουν υπάρχουν και κείμενα ανάλυσης

α/α

Κωδικός

Περιγραφή

1

49

Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

2

051-052

Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

3

053-054

Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

4

057-058

Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων

5

059-060

Δωρεές χρηματικών ποσών στο δημόσιο

6

075-076

Δωρεές χρηματικών ποσών στο λογαριασμό αλληλοβοηθείας για την απόσβεση του δημοσίου χρέους

7

061-062

Πολιτιστικές χορηγίες του Ν. 3525/2007

8

063-064

Δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας και αναστήλωσης κλπ διατηρητέων κτηρίων

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

9

811-816

Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία οικογένειας

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

10

817-823

Ενοίκιο κατοικίας που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

11

073-074

Ποσό ασφαλίστρων για ασφάλιση ζωής, προσωπικών ατυχημάτων, ασθένειας

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

12

089-090

Ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης

13

087-088

Δαπάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίμου ή για εγκατάσταση φυσικού αερίου, θερμομόνωσης κλπ

14

079-080

Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κλπ για τον υπόχρεο και τη σύζυγο

15

084-085

Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κλπ για κάθε παιδί χωριστά

Διαβάστε τις συνέπειες από την περικοπή της έκπτωσης