ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΑΣ: Σήμερα η καταβολή

ΕΚΑΣ: Σήμερα η καταβολή
Καταβάλλεται σήμερα, μαζί με τη σύνταξη του Ιουνίου, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) του 2012 από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ ....

Καταβάλλεται σήμερα, μαζί με τη σύνταξη του Ιουνίου, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) του 2012 από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ .Η κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λπ.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα για το έτος 2011, διαμορφώνεται ως εξής:α) για συνολικά ποσά εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα ύψους 230,00 ευρώ κατά μήνα,β) για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος ως εξής:* Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ ποσό ΕΚΑΣ 172,50 ευρώ.* Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ ποσό ΕΚΑΣ 115,00 ευρώ.* Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ ποσό ΕΚΑΣ 57,50 ευρώ.