ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 50 απαντήσεις σε ερωτήματα φορολογουμένων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 50 απαντήσεις σε ερωτήματα φορολογουμένων
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συγκέντρωσε τις πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις...

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συγκέντρωσε τις πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις και δίνει απαντήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr/faq/faq_eisodima.html.Τα ερωτήματα που απαντώνται αφορούν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δηλωθούν οι γάμοι, τα διαζύγια, οι κατοικίες και τα αυτοκίνητα των φορολογουμένων. Επιπλέον, ξεκαθαρίζεται τι ισχύει σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μετά από ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ. Διευκρινίζεται, συγκεκριμένα, ότι η δήλωση πρέπει να επανυποβληθεί στην Εφορία σε έντυπη μορφή μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει λεπτομερής έλεγχος.Αναλυτικά τα ερωτήματα και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:1.Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ… (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...) ». Τί πρέπει να κάνω;Κάντε κλικ και επιλέξτε:Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Pop-ups from This Site...) ».Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:«Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'www1.gsis.gr'; (Would you like to allow pop-ups from 'www1.gsis.gr'?)».Επιλέξτε ΝΑΙ (YES).Επιλέξτε Επανάληψη (Retry).2.Συμπληρώνοντας την δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά (????) σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΓΓΠΣ .3. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;Θα επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» , θα πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και μετά θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων ( φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. με την μεταβολή ).4. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου. Μετά από αυτό θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας ( φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. με την μεταβολή ).5. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ.Στη συνέχεια θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων». Μετά από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης ( φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. με την μεταβολή ).6. Θέλω να δηλώσω προστατευόμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω;Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 9 με τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών που σας βαρύνουν (συμπλήρωση ΑΦΜ εφ' όσον υπάρχει) και τον πίνακα 3 με τον αριθμό των μελών.7. Πώς καταχωρώ περισσότερες από 4 εγγραφές στον πίνακα 4.β4 (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις με βάση το αντικειμενικό σύστημα);Συμπληρώνετε αναλυτικά τις 3 πρώτες γραμμές, στην 4η γράφετε ως συνημμένη κατάσταση και στον κωδικό 915 γράφετε το σύνολο του γεωργικού εισοδήματος που προκύπτει από τις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού.Διαβάστε περισσότερα στο Newscode.gr