ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Hellastat: Υποχώρηση της εγχώριας αγοράς ιατρικού εξοπλισμού

Hellastat: Υποχώρηση της εγχώριας αγοράς ιατρικού εξοπλισμού

Περαιτέρω υποχώρηση της ζήτησης σημειώθηκε το 2011 στην εγχώρια αγορά ιατρικού εξοπλισμού, όπως προκύπτει από μελέτη της Hellastat.

Ενδεικτικά, το πρώτο τρίμηνο του έτους οι δαπάνες για υγειονομικό υλικό μειώθηκαν κατά 82%, για φάρμακα κατά 27,5%, ενώ η κάμψη στα χημικά αντιδραστήρια άγγιξε το 46%, παρά την αύξηση της προσέλευσης ασθενών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας λόγω της ύφεσης. Και τούτο ενώ σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 243 επιχειρήσεων. Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του δείγματος το 2011 διαμορφώθηκε σε 1,08 δισ. ευρώ (-22,4% από το 2010) ενώ το 79% των εταιρειών μείωσαν τα έσοδά τους.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησαν κατά 39% σε 118 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημίες επεκτάθηκαν σε περίπου 180 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο υποχώρησε κατά 4 μονάδες (8,5%) ενώ το περιθώριο των ΚΠΦ ήταν αρνητικό (-3,8%, από 2% το 2010). Η μέση γενική ρευστότητα σχηματίζεται διαχρονικά σε ικανοποιητικά επίπεδα (1,23 το 2011). Η συμμετοχή των απαιτήσεων στο συνολικό ενεργητικό το 2011 άγγιξε το 51% λόγω των υψηλών χρεών των νοσοκομείων, ενώ η κυκλοφοριακή τους ταχύτητα διαμορφώθηκε στις 0,86 φορές. Τα εκτεταμένα διαστήματα διακράτησης αποθεμάτων (133 ημέρες) και είσπραξης απαιτήσεων (11 μήνες) παρέσυραν τον εμπορικό κύκλο στις 188 ημέρες. Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε σε 3,2 προς 1, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2011 να αποτελούν το 78,6% του συνολικού παθητικού.