Πως θα γλιτώσετε τον φόρο πολυτελείας σε Ι.Χ

Πως θα γλιτώσετε τον φόρο πολυτελείας σε Ι.Χ

Υπάρχει νόμιμος τρόπος να ξεφύγει ένας ιδιοκτήτης ΙΧ μεγάλου κυβισμού και για την ακρίβεια πάνω από 1.929 κ.ε. από το τεκμήριο και συνεπώς και από την καταβολή ολόκληρου του φόρου πολυτελών οχημάτων που επανήλθε από το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για την χρήση του δικαιώματος της προσωρινής ακινησίας. Με απλά λόγια το τεκμήριο υπολογίζεται από την Εφορία για το αυτοκίνητο με βάση τους μήνες που κυκλοφορεί. Μάλιστα μήνας ολόκληρος θεωρείται αν οι ημέρες είναι πάνω από 15. Αντίθετα μέχρι 14 ημέρες κάθε μήνα δεν υπάρχει τεκμήριο για κάθε μήνα ξεχωριστά.

Ουσιαστικά, αν ένας ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του και θέλει να αποφύγει το τεκμήριο και τον φόρο πολυτελών οχημάτων, που υπολογίζεται με βάση το τεκμήριο, δεν έχει παρά να κυκλοφορεί το όχημά του από την 1η έως και τη 13η ημέρα κάθε μήνα και την 14η ημέρα να καταθέτει τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του στη ΔΟΥ της περιοχής του.

Έτσι, δεν θα έχει καθόλου τεκμήριο και καθόλου φόρο πολυτελών οχημάτων. Βέβαια θα στερείται το αυτοκίνητό του κάθε μήνα για 16 ημέρες και θα υποβάλλεται στη διαδικασία να πηγαινοέρχεται στη ΔΟΥ.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να το αφήσει σε ακινησία για τόσους μήνες ώστε να μειώσει ανάλογα με το εισόδημά του το τεκμήριο και να μην πληρώσει ολόκληρο το φόρο πολυτέλειας αλλά μόνον τόσους μήνες όσο το κυκλοφόρησε μέσα σε ένα έτος.