Στα 321,44 δισ. το χρέος της Ελλάδας

 Στα 321,44 δισ. το χρέος της Ελλάδας

Μέχρι το 2057 η αποπληρωμή των ελληνικών ομολόγων! - Δείτε ποιοι έχουν στα... χέρια τους το ελληνικό χρέος. 

Στα 321,448 δις ευρώ διαμορφώθηκε το χρέος κεντρικής διοίκησης στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο χρόνος αποπληρωμής των ελληνικών ομολόγων εκτείνεται μέχρι το 2057!

Το ελληνικό χρέος στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 βρισκόταν στα 321,868 δις ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια λήξης νέου δανεισμού είναι τα 11 χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, τα ταμειακά διαθέσιμα την τελευταία μέρα του 2013 ήταν στα 4 δις ευρώ έναντι 7,5 δις ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα.

Ενδιαφέρον όμως αποκτούν τα στοιχεία που «δικαιολογούν» - εκτός των άλλων - την ανάγκη μιας απομείωσης του χρέους, αλλά και το σενάριο που διέρρευσε ότι θα γίνει νέα επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής στα 50 χρόνια και μείωση των επιτοκίων δανεισμού.

Το χρέος της Ελλάδας κατανέμεται ως εξής:
*Ο μηχανισμός στήριξης διαθέτει το 34,4% του ελληνικού χρέους
*Το ΔΝΤ το 9,1%
*Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 0,4% και
*Έντοκα γραμμάτια 56,1%
Από τα συνολικά 321,477 δις ευρώ:
*τα 39,89 δις έχουν διάρκεια έως ένα έτος και αντιστοιχούν στο 12,4% του χρέους.
*τα 34,94 δις ευρώ είναι μεσοπρόθεσμο χρέος (1-5 έτη) και αντιστοιχούν στο 10,9%
*τα 246,64 δις ευρώ είναι μακροπρόθεσμο χρέος (άνω των 5 ετών) και αντιστοιχούν στο 76,7%.

Τα προβλήματα ξεκινούν το 2023!
Το ελληνικό δημόσιο καλείται να αποπληρώσει ομόλογα 16,1 δις το 2015, ενώ τα επόμενα χρόνια οι λήξεις μειώνονται σημαντικά. Ωστόσο, ο «πονοκέφαλος» ξεκινά εκ νέου από το 2023 όταν ετησίως θα πρέπει να αποπληρώνονται σταθερά πάνω από 8 δις ευρώ.