ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ ΕΕ: Ατυπη συνεδρίαση για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΥΠΟΙΚ ΕΕ: Ατυπη συνεδρίαση για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα συζητηθεί στις 24-25 Απριλίου στην Αθήνα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών αρμοδίων για την Πολιτική Συνοχής.

Το κύριο αντικείμενο της ατζέντας θα είναι «η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο κρίσιμο ζήτημα της ρευστότητας και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ, η απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης σε δημόσιους πόρους και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ με την υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στη συζήτηση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF) καθώς και εκπρόσωποι πανευρωπαϊκών ενώσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ατζέντα Μηταράκη