ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 5,46% το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων

ΤτΕ: Στο 5,46% το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων

Μικρές διακυμάνσεις είχαν το Μάρτιο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο* να αυξηθεί κατά 4 μονάδες βάσης και να διαμορφωθεί στις 3,70 εκατοστιαίες μονάδες.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,76%, το Μάρτιο του 2014, από 1,74% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,33%, ενώ το αντίστοχο από επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,38%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,81%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,46%, το Μάρτιο του 2014. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,65%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,81%.

Το Μάρτιο του 2014, τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,23% και 9,15%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 39 μονάδες βάσης στο 6,39% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,85% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 5,57% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,95%.

Διαβάστε επίσης

ΤτΕ: Αύξηση των καταθέσεων τον Μάρτιο