ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τειρεσίας: Οι ακάλυπτες επιταγές έφτασαν στα 329 εκατ. ευρώ

Τειρεσίας: Οι ακάλυπτες επιταγές έφτασαν στα 329 εκατ. ευρώ

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 ανήλθαν σε 17.487 τεμάχια.

Oι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, ανήλθαν στα τέλη Οκτωβρίου 2014 στα 329,7 εκατ. Ευρώ, έναντι 303,6 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014.

Στο αντίστοιχο 10μηνο του 2013 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές αθροιζόμενες ανέρχονταν σε 577,9 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Οκτωβρίου στα 255,8 εκατ. ευρώ, από 236,9 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 73,8 εκατ. ευρώ, από 66,7 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τον Οκτώβριο σφραγίσθηκαν 1.192 ακάλυπτες επιταγές αξίας 18,9 εκατ. ευρώ, ενώ αποσύρθηκαν 4.194 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 7,08 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 ανήλθαν σε 17.487 τεμάχια, 47,79% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 47.138, καταγράφοντας μείωση 25,56% εν συγκρίσει με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013.