ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έφτασε η στιγμή της αλήθειας για την Ευρωζώνη»

«Έφτασε η στιγμή της αλήθειας για την Ευρωζώνη»
«Έφτασε η στιγμή της αλήθειας για την ευρωζώνη". Ο οικονομικός αναλυτής των Financial Times, Martin Wolf, απαντά με σαφήνεια ότι η Ελλάδα είναι απίθανο να...

«Έφτασε η στιγμή της αλήθειας για την ευρωζώνη". Ο οικονομικός αναλυτής των Financial Times, Martin Wolf, απαντά με σαφήνεια ότι η Ελλάδα είναι απίθανο να αποκτήσει πιστοληπτική φερεγγυότητα και αναλύει τις σκέψεις του θέτοντας τρία ζητήματα. Πρώτον, πόσο μεγάλη είναι κάθε απαιτούμενη αναδιάρθρωση; Δεύτερον, ποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος; Τέλος, αν η αναδιάρθρωση δεν είναι αρκετή, πρέπει κανείς να αναρωτηθεί αν η νομισματική ένωση θα διαρκέσει στην τρέχουσα μορφή της.

Στο πρώτο ερώτημα, εξηγεί, ανάλυση της Citigroup έχει δώσει αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, μέχρι το 2014, το ακαθάριστο χρέος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 180 τοις εκατό στην Ελλάδα, 145 τοις εκατό στην Ιρλανδία και 135 τοις εκατό στην Πορτογαλία. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις ο δείκτης του χρέους δεν θα καταγράψει καθοδική πορεία. Η Ισπανία είναι σε ευνοϊκότερη θέση, με το δημόσιο χρέος στο 90 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2014 . Ο Martin Wolf εικάζει μια δημοσιονομική σύσφιξη μεταξύ 2011 και 2014, 10,8 τοις εκατό του ΑΕΠ στην Ελλάδα, 8.3 τοις εκατό στην Πορτογαλία, 7,3 τοις εκατό στην Ιρλανδία και 5,7 τοις εκατό στην Ισπανία. Το κόστος για μια νέα χρηματοδότηση αυξάνεται από 5 τοις εκατό σε 5,6 τοις εκατό το 2014 για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία και σε υψηλότερα ποσοστά για την Ισπανία, δεδομένου ότι η τελευταία θα στηριχθεί στην αγορά.

"Ας υποθέσουμε ότι οι χώρες αυτές θα μπορούσε να δανειστούν σε λογική τιμή σε ιδιωτικές αγορές σε ένα δείκτη ακαθάριστου χρέους κατά 80 τοις εκατό του ΑΕΠ. Ας υποθέσουμε, επίσης, ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα εξασφαλίσουν ότι το ΔΝΤ δεν λαμβάνει καθόλου απώλειες. Στη συνέχεια, η μείωση της αξίας του υπολοίπου του χρέους θα πρέπει να είναι όσο το 65 τοις εκατό του ΑΕΠ για την Ελλάδα, το 50 τοις εκατό για την Ιρλανδία και το 45 τοις εκατό για την Πορτογαλία. Το συνολικό κούρεμα θα ήταν 423 δισ ευρώ: 224 δισ ευρώ για την Ελλάδα, 107 δισ ευρώ για την Ιρλανδία και 92 δισ ευρώ για την Πορτογαλία".

Διαβάστε περισσότερα στο newscode.gr