Νέα «βόμβα» στην αγορά; Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 κατέθεσε και η Mamidoil (Jet Oil)

Νέα «βόμβα» στην αγορά; Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 κατέθεσε και η Mamidoil (Jet Oil)

Να υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 ζήτησε η εταιρία πετρελαιοειδών «Mamidoil» (Jet Oil).

Η αίτηση αναμένεται να συζητηθεί την 1η Νοεμβρίου 2016. Τα χρέη της εταιρείας φέρεται ότι ανέρχονται σε 340 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, με βάση τις ίδιες πηγές, είχε συνάψει δάνειο, το οποίο αδυνατούσε να εξυπηρετήσει.

Η παρουσία της στην αγορά είχε αρχίσει να περιορίζεται και το τελευταίο διάστημα καταβαλλόταν μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ανεφοδιασμός των πρατηρίων της.