ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέντε παγίδες στις ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης

Πέντε παγίδες στις ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης

Οι παγίδες καθιστούν δυσκολότερη τη διαδικασία απονομής σύνταξης, είτε κύριας είτε προσωρινής. Εάν κάποιο από τα σχεδόν 27 δικαιολογητικά δεν προσκομιστεί εγκαίρως, τότε η αίτηση παγώνει και δεν εκδίδεται ούτε η προσωρινή σύνταξη, πόσο μάλλον η κύρια!

Οι ασφαλισμένοι καλούνται να προσκομίσουν ως 27 δικαιολογητικά

Πέντε παγίδες κρύβονται για τους ασφαλισμένους στις νέου τύπου αιτήσεις συνταξιοδότησης που πλέον (από 16/1/2017) υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, στον ΕΦΚΑ, και ήδη προκαλούν αντιδράσεις, καθώς ελάχιστοι μπορούν για συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης μόνοι τους, πολύ περισσότερο, δε, από τη στιγμή που καλούνται να αναζητήσουν αποφάσεις ή δικαιολογητικά που ανατρέχουν στο παρελθόν, καθώς και ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ τρίτων προσώπων που ενδεχομένως και να μην είναι γνωστά στους ασφαλισμένους!!!

Η μεγαλύτερη ίσως παγίδα κρύβεται στον πίνακα 4 της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου στις συντάξεις λόγω θανάτου ζητούν να αναφέρουν οι επιζώντες σύζυγοι αν χρωστούν οι ίδιοι εισφορές στα Ταμεία ή αν έχουν άλλες οφειλές από εγγυητικές επιστολές!

Ποτέ μέχρι τώρα στις συντάξεις λόγω θανάτου δεν είχε σημασία αν χρωστά εισφορές, ο ασφαλισμένος που δικαιούται τη σύνταξη του θανόντος, παρά μόνο εξεταζόταν αν υπήρχαν οφειλές από τον ίδιο. Τώρα παίζουν ρόλο και οι τυχόν οφειλές των δικαιούχων της σύνταξης θανάτου, με προφανή σκοπό, αν υπάρχουν χρέη, να μπλοκάρεται η έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης.

Οι 5 (τουλάχιστον) παγίδες που καραδοκούν στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, όπως επισημαίνεται στον «Ε.Τ.»:

1 Συντάξεις λόγω θανάτου: Ζητείται να δηλώνουν οι δικαιούχοι, δηλαδή οι επιζώντες σύζυγοι, τα ΑΦΜ εταιριών που ενδεχομένως να συμμετείχε ο θανών, εφόσον ήταν ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Η σύζυγος του θανόντος, δηλαδή, θα πρέπει να αναζητήσει και να βρει τους ΑΦΜ εταιριών που είχε ή συμμετείχε ως εταίρος ο θανών σύζυγος, αλλιώς η αίτηση δεν θα προχωρήσει. Στην περίπτωση που ο θανών ήταν ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ, τότε ο δικαιούχος της σύνταξης θα πρέπει να αναγράψει το διάστημα που ασφαλίστηκε ο θανών ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας και στην περίπτωση που είχε ασφαλιστεί ως μισθωτός, να βρει και να συμπληρώσει την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργοδότη. Αν ο θανών ήταν εργολήπτης δημοσίων έργων, τότε ο επιζών σύζυγος θα πρέπει να αναφέρει τις εργολαβίες της τελευταίας πενταετίας και να επισυνάψει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα περαίωσης των έργων ή βεβαιώσεις των εργοδοτών!!!

2 Οφειλές των δικαιούχων: Ζητείται πλέον όχι μόνο στις συντάξεις λόγω γήρατος, αλλά και στις συντάξεις λόγω θανάτου! Στον πίνακα 4, αναφέρεται αν υπάρχει οφειλή του επιζώντος συζύγου από ασφαλιστικές εισφορές και σε ποιον φορέα, καθώς και αν ο ενδιαφερόμενος έχει οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως για παράδειγμα από εγγυητικές επιστολές που έδινε το ΤΣΜΕΔΕ στους μηχανικούς.

3 Κατάσταση της επιχείρησης (διάλυση ή μεταβίβαση) για συντάξεις θανάτου από ΟΑΕΕ: Ζητείται από όσους υποβάλλουν αίτηση, να βρουν από ποιον και με ποιον ΑΜΚΑ συνεχίζει να λειτουργεί η επιχείρηση του θανόντος, εκτός και αν έγινε διακοπή λειτουργίας!

4 Αναζήτηση αποφάσεων από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης που έγινε στο παρελθόν: Στις e-αιτήσεις λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, και στην περίπτωση που έχουν αναγνωριστεί πλασματικοί χρόνοι, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν την απόφαση αναγνώρισης στα χέρια τους, και αν δεν την έχουν ή δεν τη βρίσκουν, τους ζητείται να αναφέρουν τον αριθμό και την ημερομηνία που εκδόθηκε!! Τα έγγραφα αυτά, παρότι υπάρχουν στα Ταμεία, εντούτοις ζητείται από τους ασφαλισμένους να τα βρουν και να τα προσκομίσουν!

5 Υποβολή πλήρους οικογενειακού «φακέλου», όπου δεν θα δηλώνονται μόνο ο ΑΦΜ ή το ΑΜΚΑ των άμεσων μελών, δηλαδή των παιδιών και του συζύγου, αλλά με το σύστημα της e-συνταξιοδότησης θα πρέπει να αναγράφονται και πλήρη στοιχεία για τους πρώην συζύγους!

Αφού περάσουν όλες αυτές τις δοκιμασίες, οι ασφαλισμένοι καλούνται να προσκομίσουν ως 27 δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνονται:

* Τα πρωτότυπα ασφαλιστικά στοιχεία του ΙΚΑ (ένσημα, βιβλιάρια) και τυχόν άλλων φορέων ασφάλισης.

* Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

* Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση προσωρινής σύνταξης και Βεβαίωση Διακοπής Εργασίας.

* Ληξιαρχική πράξη γάμου.

* Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

* Δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου (για διαζευγμένους γονείς αναπήρων ανηλίκων τέκνων).

* Βεβαίωση άλλου αρμοδίου φορέα περί ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου υγείας.

* Δικαιολογητικά αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν βγει αποφάσεις (χορηγούνται από τις Υπηρεσίες Εσόδων του πλησιέστερου τοπικού υποκαταστήματος μισθωτών).

Οι παγίδες αυτές καθιστούν δυσκολότερη τη διαδικασία απονομής σύνταξης, είτε κύριας είτε προσωρινής. Εάν κάποιο από τα σχεδόν 27 δικαιολογητικά δεν προσκομιστεί εγκαίρως, τότε η αίτηση παγώνει και δεν εκδίδεται ούτε η προσωρινή σύνταξη, πόσο μάλλον η κύρια!

Σχετικές ειδήσεις