Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Μέχρι πότε μπορούν να διορθώσουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Μέχρι πότε μπορούν να διορθώσουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι

Ξεκίνησε η διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων στις αιτήσεις από δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Συγκεκριμένα, όσοι δικαιούχοι έχουν ελλιπή στοιχεία στις αιτήσεις με αποτέλεσμα να έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής, μπορούν να μεταβαίνουν στους δήμους όπου κατοικούν για να δηλώσουν τα σωστά στοιχεία.

Το χρονικό περιθώριο που έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, όσοι κριθούν ότι θα συνεχίσουν στο πρόγραμμα, η καταβολή του ΚΕΑ θα γίνει αναδρομικά τον επόμενο μήνα από από αυτόν που επανενεργοποίησαν την αίτησή τους.