Στα 409,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Στα 409,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Σε 409,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση της ΟΠΑΠ ΑΕ το εννεάμηνο του 2011, έναντι 413,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 1%.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3.196,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3.878,7 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 17,6%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 549,3 εκατ. ευρώ, έναντι 695,9 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση 21,1%).

Σε αντίθεση με την καθιερωμένη του πρακτική, ο ΟΠΑΠ δεν ανακοίνωσε τη διανομή προμερίσματος στα κέρδη του 2011.