ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κρατική κακή τράπεζα για τα «κόκκινα» δάνεια

Κρατική κακή τράπεζα για τα «κόκκινα» δάνεια

Ριζική αντιμετώπιση των  «κόκκινων» και προβληματικών δανείων ύψους 115 δισ. ευρώ ζητούν μετ' επιτάσσεως οι «θεσμοί», εξ ου και το κονδύλι για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών φθάνει τα 25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Realnews το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο θα τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας bad bank, στην οποία θα μεταφερθούν «κόκκινα» δάνεια όλων των κατηγοριών, με αιχμή τα επιχειρηματικά.

Το υπό εξέταση σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά στον ειδικό φορέα τουλάχιστον το 30% των «κόκκινων» δανείων, δηλαδή δάνεια ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ. Η απόκτηση των συγκεκριμένων δανείων από τον ειδικό φορέα θα γίνεται με ένα discount, το οποίο θα διαμορφωθεί ανάλογα με την κατηγορία του δανείου.

Ο φορέας θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και στόχος του θα είναι η ενεργή διαχείριση των δανείων με πώλησή τους σε ξένα ή εγχώρια κεφάλαια. Δεν αποκλείεται στην bad bank να συμμετάσχουν και ιδιωτικά κεφάλαια, όπως έγινε στις κρατικές bad bank Sareb της Ισπανίας και ΝΑΜΑ της Ιρλανδίας.

Οι πωλήσεις των δανείων και κατ’ επέκταση των περιουσιακών στοιχείων που τα συνοδεύουν θα πραγματοποιηθούν από την bad bank και αναμένεται να υπάρξει ισχυρό ενδιαφέρον από ξένα funds, κυρίως όσον αφορά δάνεια επιχειρήσεων.