ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Λουτράκι: Πρόσληψη 2 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Λουτράκι: Πρόσληψη 2 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα....

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 12-10-2013 έως και 21-10-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση και την ιστοσελίδα του Δήμου (www.loutraki-agioitheodoroi.gr ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο ή στα πιο κάτω τηλέφωνα: (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2744360120 και 2744360196)