Δήμος Παλλήνης: 28 Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής

Δήμος Παλλήνης: 28 Προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των αθλητικών προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 28 καθηγητές φυσικής αγωγής.

Οι Προσλήψεις του Δήμου Παλλήνης αφορούν στην περίοδο 2013-2014, με σχέση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής (Π.Φ.Α.), μέχρι το συνολικό αριθμό των είκοσι οκτώ (28) ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ)