ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σκύδρας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σκύδρας

Θέματα που αφορούν τον Δήμο Σκύδρας αναμένεται να συζητηθούν στην τακτική συνεδρίαση που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014. Η τακτική συνεδρίαση που θα απασχολήσει τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας, ήταν πρωτοβουλία της Δημάρχου, Κατερίνας Ιγνατιάδου.

Η επιτροπή θα ασχοληθεί με δέκα θέματα. Αναλυτικότερα:

1)Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή αντιπλημμυρικού φρεατίου».

2)Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού: «Προμήθεια σκυροδέματος και λοιπόν υλικών».

3)Έγκριση πρακτικών άγονου διαγωνισμού: «Προμήθεια χρωμάτων» και καθορισμός όρων νέου διαγωνισμού.

4)Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

5)Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού: «Προμήθεια υλικών συντήρησης οχημάτων».

6)Απευθείας ανάθεση συγκοινωνιακής μελέτης έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Αρσενίου».

7)Απευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Αρσενίου».

8)Αντικατάσταση συσκευών εξοπλισμού για τις υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Σκύδρας.

9)Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης της από 22/3/2013 έφεσης του Δήμου κατά του Κωνσταντίνου Ανδρεάδη του Ιωάννη.

10)Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση έφεσης κατά της αριθ.2761/2013 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει της οποίας ο Δήμος Σκύδρας υποχρεούται στην καταβολή ποσού στην εταιρεία με την επωνυμία: ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε..