ΚΕΔΕ: Νέα υπηρεσία για προβολή και ενημέρωση σε αναπτυξιακά προγράμματα

ΚΕΔΕ: Νέα υπηρεσία για προβολή και ενημέρωση σε αναπτυξιακά προγράμματα

Την προβολή των αναπτυξιακών προοπτικών, των βέλτιστων πρακτικών αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των δήμων, προκειμένου να δικτυωθούν με ομόλογους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με λοιπούς διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε κοινοπραξίες έργων, επιχειρεί μέσω μίας νέας υπηρεσίας η ΚΕΔΕ.

Παράλληλα μέσω της ίδιας υπηρεσίας οι δήμοι θα ενημερώνονται συστηματικά για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ειδικότερα οι Δήμοι θα μπορούν να αποστείλουν τις βέλτιστες πρακτικές των έργων τους και σε συνοπτική μορφή το αναπτυξιακό προφίλ τους, το οποίο σε συνάρτηση με τα βασικά χαρακτηριστικά χωροθέτησης, σύνθεσης του κοινωνικού ιστού, βασικών υποδομών και λειτουργιών του κάθε Δήμου και φωτογραφικού υλικού θα αναρτηθούν σε ειδική δίγλωσση ενότητα με ψηφιακό χάρτη της χώρας, που θα διαμορφωθεί στους δικτυακούς τόπους της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ ώστε να επικοινωνούνται με την ευρωπαϊκή κοινότητα.

H ΚΕΔΕ έχει ήδη ενεργοποιήσει τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) των Δήμων στην υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις που εκδίδονται από Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο δικτυακό τόπο της ΚΕΔΕ έχουν αναρτηθεί Οδηγοί Ενημέρωσης της ΕΕ για τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα με γενικές κατευθύνσεις υποβολής, ενώ θα ανακοινώνονται συστηματικά και επιλεκτικά οι προσκλήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΚΕΔΕ βρίσκεται σε επαφή με τα αντίστοιχα Εθνικά Σημεία Επαφής ώστε να παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση και υποστήριξη στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από το πρώτο στάδιο λειτουργίας του Γραφείου, παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να υποβάλουν τα συνοπτικά στοιχεία του έργου που τους ενδιαφέρει και να παρουσιάσουν σχετικά τις δραστηριότητές τους και τα δυνατά τους σημεία σε ειδική φόρμα, ώστε να διερευνηθεί από την ΚΕΔΕ μέσω άλλων ομολόγων της στις Βρυξέλλες το ενδιαφέρον άλλων φορέων στη συγκρότηση κοινοπραξίας (consortium) που απαιτείται για την υποβολή πρότασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν αναρτηθεί στο site της ΚΕΔΕ, οι πρώτες προσκλήσεις που έχουν καταληκτική ημερομηνία το Σεπτέμβριο και άμεσα θα αναρτηθούν και άλλες προσκλήσεις με ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ίδια διαδικτυακή ενότητα με τις ανακοινώσεις και την πληροφόρηση του Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα θα περιλαμβάνεται και στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή που απέστειλε σε όλους τους Δήμους της χώρας τους ενημερώνει για τη νέα υπηρεσία της ΚΕΔΕ και τους καλεί να αποστείλουν συγκεκριμένα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το προφίλ τους, το οποίο θα προβάλλεται στο ψηφιακό χάρτη της χώρας που θα δημιουργηθεί.