Μιχελάκης: Η γραφειοκρατία διώχνει τις επενδύσεις

Μιχελάκης: Η γραφειοκρατία διώχνει τις επενδύσεις

Για γραφειοκρατική «τρέλα» κάνει λόγο ο Γιάννης Μιχελάκης, σε επίκαιρη ερώτησή του σχετικά με τις επενδύσεις προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση καταβάλλει μια μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και προσέλκυσης επενδύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο πολυπόθητος εθνικός στόχος της στροφής στην ανάπτυξη. Όμως προκαλεί εύλογα μεγάλη έκπληξη και έντονο προβληματισμό η προκλητική και αλόγιστη δράση της ελληνικής γραφειοκρατίας, που συχνά θέτει σε κίνδυνο σημαντικές επενδύσεις και κατ' επέκταση απειλεί σοβαρά την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας», αναφέρει ο πρόεδρος του ιδρύματος Κ. Καραμανλής.

Ο κ. Μιχελάκης υποστηρίζει ότι «ένα ακόμη τραγελαφικό παράδειγμα γραφειοκρατικού παραλογισμού καταγράφηκε πρόσφατα, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες ενώ αρχικά ενέκριναν ανεπιφύλακτα το φάκελο για μια σημαντική επένδυση, εν συνεχεία εντελώς αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα «άλλαξαν γνώμη», προκαλώντας όχι μόνο προφανή οικονομική ζημιά στους υποψήφιους επενδυτές, αλλά κυρίως την απώλεια πολύτιμων θέσεων εργασίας, που τόσο έχει ανάγκη αυτήν την περίοδο η χώρα μας. Πρόκειται για την απόπειρα δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου στη Βιομηχανική Περιοχή Βαμβακιάς Ελευσίνας, σε μια ζώνη όπου βρίσκονται εγκατεστημένες από το 1960, περίπου τριάντα μεταποιητικές επιχειρήσεις, μερικές εκ των οποίων είναι νευραλγικού χαρακτήρα και εξαγωγικού προσανατολισμού», επισημαίνει ο βουλευτής της ΝΔ.

Όπως καταγγέλλει ο κ. Μιχελάκης, «οι εν λόγω επιχειρήσεις επιδιώκουν επί σειρά ετών την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικών δικτύων, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.), δεδομένου ότι από την εποχή της εγκατάστασής τους στην περιοχή βρίσκονται εκτός σχεδίου, χωρίς δρόμους, συχνά αντιμέτωπες με πλημμύρες και κάθε μορφής δολιοφθορές και με αρτιότητα 20 στρεμμάτων, η οποία δεν επιτρέπει κανενός είδους ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους, ακόμη και αυτών που η σύγχρονη περιβαλλοντική νομοθεσία τους επιβάλλει, προκειμένου να έχουν νόμιμη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας».

«Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την υπαγωγή των ιδιοκτησιών τους και την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με το Ν 3982/2011. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο Φορέας «Κοινοπραξία Διαχείρισης Διαδικασιών Σύστασης Β.Ε.ΠΕ. Βαμβακιάς», ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκπονήσει τις Τεχνικές Μελέτες, να καταρτίσει τον προβλεπόμενο φάκελο και να αιτηθεί την έγκριση χωροθέτησης του Πάρκου με την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 47 του Ν 3982/2011, δηλαδή την κατασκευή των έργων υποδομής και πολεοδόμησης με ιδιωτική χρηματοδότηση ύψους 8,5 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής καθορίζονται με απόλυτη σαφήνεια από το ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) Ελευσίνας του 2005 και ρητά προσδιορίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β, δηλαδή Μέσης και Χαμηλής Όχλησης.

Στην πραγματικότητα δε, η περιοχή είναι βιομηχανική εδώ και 50 περίπου χρόνια, ως Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση, στο κέντρο θεσμοθετημένων Μεγάλων Οχλουσών Χρήσεων (Αεροδρόμιο, Χαλυβουργική και Βιομηχανική Περιοχή Ασπροπύργου).

Ο σχετικός φάκελος κατετέθη στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 23/03/2010 και οι αρμόδιες υπηρεσίες, (Δ/νση Βιομηχανίας/ Υπ. Ανάπτυξης, Δ/νση Χωροταξίας/ ΥΠΕΚΑ και ΕΑΡΘ/ ΥΠΕΚΑ), μέσω εκπροσώπων τους, συνήλθαν σε σύσκεψη Μικτής Επιτροπής, όπως ο νόμος ορίζει, εξέτασαν το φάκελο και επτά μήνες αργότερα - αντί 15 ημερών που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία – και συγκεκριμένα στις 04/11/2010 απεφάνθησαν εγγράφως σε Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης ότι «Από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε η συνδρομή της τυπικής και ουσιαστικής πληρότητας του φακέλου.

Την 1η Φεβρουαρίου 2012, οι ίδιες αρμόδιες υπηρεσίες των Υπ. Ανάπτυξης και ΥΠΕΚΑ, συνεδρίασαν στο πλαίσιο Μικτής Επιτροπής, και με το Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης (23/02/2012) επιβεβαίωσαν «την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ Βαμβακιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2545/97 και Ν 3982/2011». Και εδώ είναι που ξεκινά η ιστορία της γραφειοκρατικής τρέλας.

Έκτοτε και επί έναν ολόκληρο χρόνο συντασσόταν η ΚΥΑ Καθορισμού του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ Βαμβακιάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά την αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη και μπροστά στον κίνδυνο να τιναχτεί στον αέρα μία σημαντική ιδιωτική επένδυση πολλών εκατομμυρίων η Κοινοπραξία εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Με αφορμή την παραπάνω περίπτωση αποτυχημένης απόπειρας κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στη χώρα μας και ιδίως στην Αττική, καταγράφεται παντελής έλλειψη πολεοδομημένων – οργανωμένων χώρων (Επιχειρηματικών Πάρκων) για τη μεταποίηση και γενικότερα για την επιχειρηματικότητα, παρά το γεγονός ότι υφίστανται τα κατάλληλα νομικά εργαλεία - Ν 3982/2011, Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Βιομηχανίας κ.λπ.

 «Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί :

Ποια είναι η θέση σας για το ύψους 8,5 εκ. ευρώ σχέδιο κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου της εν λόγω Κοινοπραξίας, η οποία ισχυρίζεται ότι η υλοποίησή του μπορεί να περαιωθεί σε τρία χρόνια, ότι αναμένεται μελλοντικά να επενδυθούν σε ιδιωτικές υποδομές και εξοπλισμό περίπου 240 εκ. ευρώ και ότι προβλέπεται να προκύψουν σε αυτό περίπου 270 θέσεις μόνιμης εργασίας ;

Ποια μέτρα θα λάβετε για την αντιμετώπιση όχι μόνο της προφανούς κωλυσιεργίας, αλλά και της ανεξήγητης ανακολουθίας που επέδειξαν ορισμένα από τα στελέχη των ανωτέρω αρμοδίων υπηρεσιών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο σημαντικές επενδύσεις και πολύτιμες θέσεις εργασίας ;

Τι θα πράξετε ούτως ώστε να καταστεί στο εξής δυνατή η αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων εντός του προβλεπόμενου εύλογου χρονικού διαστήματος των 5 - 6, μηνών και όχι εντός 3 και 4 ετών όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα ;

Ποια μέτρα θα λάβετε για να αποκτήσει η χώρα μας έναν ορθολογικό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το πόσα Πάρκα χρειάζεται, που θα κατασκευαστούν και πως θα χρηματοδοτηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 11 Μέτρο Β.1 του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Βιομηχανίας και το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν 3982/2011»;