ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Κατσαφάδου για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Ερώτηση Κατσαφάδου για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι το Υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη 225 δόκιμων Πυροσβεστών, χωρίς να λάβει υπόψη τον Νόμο 3938/2011 με τον οποίο προβλέπεται η κάλυψη του 50% των κενών οργανικών θέσεων από επιλαχόντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

Η αποκατάσταση των ανισοτήτων σε βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης είναι το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής της ΝΔ Α Πειραιώς και Νήσων, Κώστας Κατσαφάδος.

Επικαλούμενος τον Νόμο 3938/2011 με τον οποίο προβλέπεται η κάλυψη του 50% των κενών οργανικών θέσεων από επιλαχόντες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, ο βουλευτής επισημαίνει ότι το Υπουργείο, όχι μόνο δεν έκανε χρήση αυτής της διάταξης, αλλά προχώρησε και στην πρόσληψη 225 δόκιμων Πυροσβεστών.

Ο κ. Κώστας Κατσαφάδος ερωτά τον κ. Υπουργό, με ποιο τρόπο θα ενταχθούν και θα αξιοποιηθούν ισότιμα στο οργανόγραμμα του Πυροσβεστικού Σώματος οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, αλλά και τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο σε περίπτωση που δικαιωθούν οι υποψήφιοι ΠΠΥ που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για το χρονικό διάστημα μεταβολής της στρατιωτικής ικανότητας.

Το κείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο κ. Κατσαφάδος έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ

Εδώ και δύο χρόνια έχουν προσληφθεί και εργάζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι πρώτοι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Έκτοτε δεν έχουν υπάρξει άλλες προσλήψεις από τον κατάλογο και τη σειρά των επιλαχόντων ΠΠΥ, παρά το γεγονός ότι στο νόμο 3938 του 2011, προβλέπεται η κάλυψη του 50% των κενών οργανικών θέσεων από αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Μάλιστα το Υπουργείο, δεν έκανε χρήση αυτής της διάταξης αλλά προχώρησε στην πρόσληψη 225 Δόκιμων Πυροσβεστών.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης υπόκεινται στο ενιαίο μισθολόγιο, που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν εδώ και δύο χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα, δεν έχουν ενταχθεί σε ένα σταθερό οργανόγραμμα που να διέπει τα καθήκοντα τους αλλά και να τους αντιμετωπίζει ισότιμα, σε ότι αφορά τον επιμερισμό των καθηκόντων τους, σε σύγκριση με το υπόλοιπο προσωπικό του Σώματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου εργάζονται Σάββατο, Κυριακή και νυχτερινές ώρες ενώ όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, αποσπώνται ή μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες χωρίς να εργάζονται τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί επίσης με υποψηφίους ΠΠΥ που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια σχετικά με την μεταβολή της στρατιωτικής τους ικανότητας, σε μεταγενέστερο στάδιο από αυτό της απόλυσής τους από το στρατό, η οποία αποτέλεσε λόγο απόρριψής τους. 'Έχοντας την υπ' αριθ 260/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που δεν αναγνωρίζει τη μεταγενέστερη μεταβολή στρατιωτικής ικανότητας, διεκδικούν τη δικαίωσή τους, κάτι που θα σημαίνει και διεκδίκηση αναδρομικής καταβολή μισθών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη, δημοσιονομικά, περίοδο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα.

2. Για ποιο λόγο δεν έγινε εφαρμογή του Ν. 3938/2011 για την κάλυψη ποσοστού του 50% των κενών οργανικών θέσεων, από τον πίνακα επιλαχόντων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

3. Με ποιο τρόπο θα ενταχθούν και θα αξιοποιηθούν, ισότιμα, στο οργανόγραμμα του Π.Σ οι ΠΠΥ;

4. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο σε περίπτωση που δικαιωθούν οι υποψήφιοι ΠΠΥ που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για το χρονικό διάστημα μεταβολής της στρατιωτικής ικανότητας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κώστας Κατσαφάδος

Βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων Ν.Δ.

Διαβάστε επίσης:

Κατσαφάδος: Δεν θα ψηφίσω οριζόντια μέτρα

Κατσαφάδος και 33 βουλευτές ζητούν επίδομα ανεργίας για εποχιακούς