ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της από την Γερμανία»

«Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της από την Γερμανία»

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος, απάντησε, την στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του κόμματος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» κ. Νότη Μαριά για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

Ο κ. Γεροντόπουλος ανέφερε τα εξής κατά την πρωτολογία του:

«Θέλω εξ αρχής να είμαι ξεκάθαρος. Ως Έλληνες δεν απεμπολούμε τίποτε από όσα δικαιούμαστε και μας ανήκουν. Με οδηγό την ιστορία μας και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τα διεκδικούμε. Η Ελλάδα θέτει πάντοτε αυτό το θέμα σε όλες τις διμερείς συναντήσεις με τη γερμανική κυβέρνηση και θα εξακολουθεί να το θέτει. Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, το οποίο υποχρεώθηκε να συνομολογήσει η Τράπεζα της Ελλάδος με τις γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις κατοχής, έχει απασχολήσει το Ελληνικό Κράτος από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ιδίως δε μετά το 1953, έτος σύναψης της διεθνούς Συμφωνίας του Λονδίνου «περί εξωτερικών γερμανικών χρεών» και παραμένει ανοικτό μέχρι σήμερα.

Είναι προφανές, ότι τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα τα χρόνια που διέρρευσαν έκτοτε (διαίρεση δύο Γερμανιών, ψυχρός πόλεμος κλπ) στάθηκαν εμπόδιο, για τον οριστικό διακανονισμό των θεμάτων αυτών. Από τότε, το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων, αλλά και του κατοχικού δανείου, ηγέρθη πολλές φορές από τις ελληνικές κυβερνήσεις. H Ελλάδα, ουδέποτε, παραιτήθηκε των αξιώσεών της. Αυτό, το οποίο πρέπει να γίνει σαφώς αντιληπτό είναι ότι το ζήτημα του χρόνου και τρόπου εγέρσεως των ζητημάτων αυτών έναντι της Γερμανίας συναρτάται με το ευρύτερο εθνικό συμφέρον. Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα είναι διττό. Αφενός είναι πολιτικό. Αφετέρου είναι νομικό.

gerontopou

Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος, η Ελλάδα έχει θέσει κατ' επανάληψη το ζήτημα αυτό. Το έχει θέσει με διακοίνωση από το 1995, μετά την επανένωση της Γερμανίας, και το θέτουμε σε όλες τις διμερείς συναντήσεις που έχουμε. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Βενιζέλος, το έχει θέσει σε όλες τις συναντήσεις που είχε και με τους ομολόγους του, τους Υπουργούς Εξωτερικών και με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανικής Ομοσπονδίας. Ως προς το νομικό σκέλος, αυτό πρέπει να απασχολήσει την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε, επί Υπουργίας κ. Αβραμόπουλου, στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την απόρρητη έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την έρευνα των αρχείων που αφορούν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ενέργεια αυτή στόχο είχε, την νομική επεξεργασία, αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και την υποβολή, στη συνέχεια, σχετικής γνωμοδότησης. Να σημειώσω, ότι στην Επιτροπή αυτή μετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να υπάρξει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, για τον αρμόζοντα νομικό χειρισμό της υπόθεσης. Στις 11.2.2014 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απέστειλε, τελικά, στο Υπουργείο Εξωτερικών εμπιστευτικό πόρισμα της ομάδας εργασίας του, για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο.

Την επομένη, με επείγον έγγραφό του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευ. Βενιζέλος ζήτησε, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αφενός όπως η πρόταση για τον χειρισμό της υπόθεσης διατυπωθεί με τη μορφή γνωμοδότησης από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με το άρθρο 100/Α του Συντάγματος. Αφετέρου δε, ζήτησε, πέραν της γνωμοδότησης, τη συνεργασία των Εισηγητών που θα οριστούν στην Ολομέλεια με την Τράπεζα της Ελλάδος και με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προσδιορισθούν οι τυχόν αξιώσεις. Αυτά κ. συνάδελφε ως προς τις μέχρι τώρα ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών».

ger

Κατά την δευτερολογία του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε:

«Το θέμα λοιπόν που συζητάμε, απασχολεί από μακρού χρόνου την Ελλάδα και αποτελεί ζήτημα με ιστορικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και νομικές παραμέτρους. Ως νομικό ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και συνιστά αντικείμενο προς μελέτη και διευθέτηση σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τους κανόνες της έννομης τάξης. Η εν προκειμένω εκκρεμότητα υφίσταται και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα και τις δυνατότητες για τον χειρισμό και την ικανοποιητική κατάληξή της. Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της.

Όπως ανεφέρθη κατά την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, Ευ. Βενιζέλου στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής (30 Ιουλίου 2013), η Ελλάδα έχει θέσει, εγκαίρως, κατ' επανάληψη και επισήμως, το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων του κατοχικού δανείου, με ρηματικές διακοινώσεις μετά την κρίσιμη ημερομηνία της επανένωσης των Γερμανιών. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου με τον τότε Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Guido Westerwelle (3.7.2013). Επίσης, Ο κ. Ευ. Βενιζέλος είχε την ευκαιρία να αναφερθεί εκ νέου, στο ζήτημα αυτό, κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών κ. Wolfgang Schaeuble (18.7.2013).

Ως προς το ζήτημα της διεκδίκησης και επειδή δεν είμαι νομικός, θα χρησιμοποιήσω επί λέξει όσα είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, πρόσφατα, στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής για το θέμα. Ως έγκριτος νομικός και συνταγματολόγος, άλλωστε, γνωρίζει άριστα το ζήτημα. Επεσήμανε λοιπόν ότι: «Εάν εμείς θέλουμε όχι απλά να το θέτουμε σε πολιτικό επίπεδο, αλλά να βρούμε την πρακτική και ασφαλή οδό που θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα, πρέπει να μας πει το αρμόδιο κρατικό όργανο, δηλαδή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εάν έχουμε αξιώσεις που είναι ενεργές, αν αυτές προσδιορίζονται, αν είναι δηλαδή ορισμένες και άρα διεκδικήσιμες. Στη συνέχεια, αφού αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από πλευράς ουσίας, να δούμε αν έχουμε δικονομικό πλαίσιο, προκειμένου να προβάλουμε οποιαδήποτε αξίωση.

Δηλαδή, αν υπάρχει αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο να μπορούσε να επιληφθεί και αυτό ανεξαρτήτως της πολιτικής διάστασης του θέματος. Διότι πέρα από τα ηθικά δικαιώματα και επιχειρήματά μας, πρέπει, ως Ελληνική Δημοκρατία, να κάνουμε επιλογές διπλωματικές και νομικές που να προστατεύουν τα συμφέροντά μας».

Διαβάστε επίσης:

Αποζημιώσεις και «κούρεμα» χρέους έθιξε ο Κ. Παπούλιας στον Γ. Γκάουκ

Τσίπρας προς Γκάουκ:Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει τις αποζημιώσεις

Παπούλιας:«Η Ελλάδα δεν παραιτήθηκε ποτέ των διεκδικήσεων της»

Επί τάπητος το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων

Στα χέρια του Βενιζέλου το πόρισμα για τις γερμανικές επανορθώσεις

Ερώτηση Γλέζου για τις καθυστερήσεις γύρω από γερμανικές αποζημιώσεις

Ούτε λέξη για τις γερμανικές επανορθώσεις από τον Γιοακίμ Γκάουκ

Ο Βενιζέλος «θάβει» το θέμα των Γερμανικών αποζημιώσεων