ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Ο πλούσιος και σκαφάτος Πάνος Καμμένος!

Πόθεν έσχες: Ο πλούσιος και σκαφάτος Πάνος Καμμένος!

Εισοδήματα ύψους 72.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 42.140 δεν φορολογούνται, εμφανίζει ο Πάνος Καμμένος στη δήλωση πόθεν έσχες για το έτος 2013 (χρήση 2012).

Την ίδια ώρα, από άλλες πηγές, και συγκεκριμένα από είσπραξη ενοικίων, εμφανίζει εισοδήματα ύψους 72.000 ευρώ.

Η σύζυγός του έχει εισοδήματα ύψους 32.967 ευρώ από δικηγορικές αμοιβές, 2.100 ευρώ από ενοίκια και 95 ευρώ από τόκους καταθέσεων.

Η ακίνητη περιουσία του ζεύγους αυξήθηκε ελάχιστα, καθώς η σύζυγός του κληρονόμησε ποσοστό 9,37% σε οικόπεδο με οικία. Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, από τους πλέον εύρωστους πολιτικούς αρχηγούς, διαθέτει το 100% εννέα γραφείων και το 50% οικίας 509 τ.μ. Η σύζυγός του συμμετέχει με διάφορα ποσοστά σε 11 ακίνητα.

Ωστόσο, ο κ. Καμμένος εμφανίζει μικρού ύψους καταθέσεις. Συγκεκριμένα, σε πέντε λογαριασμούς της Citi Bank εμφανίζει περίπου 90 ευρώ, 80 δολάρια και 17 λίρες Αγγλίας. Στην Εθνική Τράπεζα εμφανίζει ποσά περίπου 16.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του στην ίδια τράπεζα έχει τέσσερις λογαριασμούς με το συνολικό ποσό να φτάνει λίγο πάνω από τις 28.000 ευρώ.

Αμετάβλητη παρέμεινε η περιουσία σε πλωτά και μεταφορικά μέσα του ζεύγους, με τον αρχηγό των ΑΝΕΛ να διατηρεί το γνωστό φουσκωτό των 8,3 μέτρων.

Επίσης,ο κ. Καμμένος εμφανίζεται κάτοχος ΙΧ 5.967 κ.ε. και ενός ακόμα 4.970 κ.ε., το οποίο, όπως δηλώνει, βρίσκεται σε ακινησία «λόγω αδυναμίας πώλησής του». Η σύζυγός του έχει ένα ΙΧ 1.970 κ.ε.

Τέλος, ο κ. Καμμένος είναι μέτοχος σε εμπορική εταιρία ΑΕ, με κεφάλαιο εισφοράς 163.900 ευρώ.