ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικολόπουλος: Τι κατέθεσε για τα θαλασσοδάνεια

Νικολόπουλος: Τι κατέθεσε για τα θαλασσοδάνεια

Στην Δ΄ Πταισματοδίκη της Πάτρας, κυρία Κουδούνη, κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου , ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος.

Η κατάθεσή του αφορούσε στο διευθύνοντα σύμβουλο της EUROBANK, Φωκίωνα Καραβία, με αφορμή τα όσα εκείνος είχε καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα δάμεια προς κόμματα και ΜΜΕ.

Στην κατάθεσή του, η οποία παρουσιάζεται στο pelop.gr, ο κ. Νικολόπουλος ανέφερε:

Θέλω ευθύς εξαρχής να καταθέσω ότι και στην περίπτωση της EUROBANK τα πράγματα είναι απλά, προκειμένου να ερευνήσετε κατά καθήκον αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

1.Διαχειρίζεται και η EUROBANK κρατικά χρήματα μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων και αναχρηματοδοτήσεων;
Ναι είναι η απάντηση.

2.Δόθηκαν τεράστια ποσά από αυτά τα χρήματα σε Κόμματα και ΜΜΕ, χωρίς να υπάρχουν οι κατά πάγια τραπεζική πρακτική εγγυήσεις και διασφαλίσεις;

Ναι είναι η απάντηση, όπως την έχει καταγράψει στο πόρισμα του, ο Εισαγγελέας Γεώργιος Καλούδης και αυτό το πόρισμα πρέπει να μελετήσετε και εσείς.

Ναι είναι η απάντηση, όπως την έχει καταγράψει και η Τράπεζα Ελλάδας στο οικείο πόρισμά της, το οποίο μάλιστα έχει "βαφτίσει" απόρρητο για να μην αποκαλυφθεί εύκολα.

3.Τα χρήματα αυτά δόθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή μήπως ως "δώρα" ουσιαστικά με την προσδοκία ανταπόδοσης;
Δόθηκαν ως "δώρα" είναι η απάντηση διότι δεν είχαν τις συνήθεις (τουλάχιστον) εξασφαλίσεις.

Εύκολη η εξήγηση για τα "δώρα" με απλή ανάγνωση των πρακτικών της Βουλής, στα οποία καταθέτει ο κ Καραβίας.
Εκεί εκτός των άλλων ισχυρίζεται ότι : τα δάνεια εξασφαλίστηκαν από "μητρικές" εταιρείες παρότι είχαν αρνητικές θέσεις οι δανειζόμενες εταιρείες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ένας ενήλικας υιός έχει παντρευτεί, έχει φύγει από το σπίτι σε δικό του, με δική του εμπορική δραστηριότητα και με δική του εταιρεία. Και μία τράπεζα έρχεται και τον δανείζει, παρότι έχει αρνητική θέση με την δικαιολογία ότι η εταιρεία της μητέρας του έχει οικονομικές δυνατότητες, χωρίς όμως να ζητά να μπει εγγυήτρια των δανείων η μητέρα του.

Χαρακτηριστική επιβεβαίωση υπάρχει για όλα αυτά είναι και ο χρόνος κατά τον οποίο αρχίζουν να παίρνουν μέτρα οι τράπεζες και αυτός είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ξέσπασε πολιτικός και δημοσιογραφικός θόρυβος.
Τα "δώρα" των τραπεζών στα ΜΜΕ πιθανόν να έχουν σκοπό την ανταπόδοση, με συμπαράσταση στις διεκδικήσεις των ομίλων, στις οποίες ανήκουν οι τράπεζες ή την σιωπή σε αποκαλύψεις σκανδάλων με πρωταγωνίστριες τις Τράπεζες.
Σας καταθέτω το εισαγγελικό πόρισμα του κ. Γ. Καλούδη και σας καλώ εσείς να ζητήσετε τις απόρρητες εκθέσεις των ελέγχων της Τράπεζας Ελλάδας.

Επίσης σας καταθέτω και την κατάθεση του κ. Καραβία και με την βεβαιότητα ότι θα τα μελετήσετε εις βάθος με εμπιστοσύνη περιμένω τα δικά σας συμπεράσματα για το αν επιβεβαιώνονται ή όχι οι κρίσεις μου αυτές.

Ακόμη θέλω να επισημάνω ότι, εκτός από τη Διοίκηση της ανωτέρω τράπεζας, πρέπει ευθύς εξαρχής να διερευνήσετε πως λειτούργησαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τραπέζης της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο και την προληπτική εποπτεία των συγκεκριμένων δανειοδοτήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κομμάτων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις ΠΔΤΕ (Πράξεις Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος) της ΤτΕ και τον ειδικό κανονισμό πιστοδοτήσεων, καθώς επίσης να ζητηθούν οι φάκελοι με τα στοιχεία και τις ειδικές αναφορές, που υποβλήθηκαν από την ανωτέρω τράπεζα, κατά τη συνήθη διαδικασία, για λόγους ελεγκτικούς και εποπτικούς, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Και τούτο πρέπει να το πράξετε επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μοναδική αρμόδια εποπτική αρχή, κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στις τράπεζες για το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο και, ιδιαίτερα, για τα μεγάλα δανειακά χαρτοφυλάκια, όπως αυτά των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Απ' ό,τι γνωρίζω, η ΤτΕ έχει ήδη διενεργήσει δύο εξειδικευμένους ελέγχους, έναν το 2012 και έναν που είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Έχει καταγγελθεί στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος ότι, οι εποπτικοί μηχανισμοί, βάσει των διαδικασιών της τραπεζικής ανακεφαλαιοποίησης -των τριών που έχουν γίνει από το 2010 μέχρι και σήμερα- τόσο ο SSM, το ΤΧΣ και η BlackRock, έχουν βρει στους φακέλους της EUROBANK και στα δάνεια από τη δειγματοληψία που έκαναν, συγκεκριμένες παρατυπίες και έκαναν επ' αυτών σημειώσεις σχετικές με τις δανειοδοτήσεις προς τα κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι κάτι που μπορείτε εύκολα εσείς να επιβεβαιώσετε, ζητώντας τις σχετικές απόρρητες εκθέσεις, κλητεύοντας ταυτόχρονα τους καταλλήλους και αρμοδίους να καταθέσουν.

Εν προκειμένω, από το περιεχόμενο, τα ευρήματα και τα πορίσματα ελέγχου της από 30/12/2011 εμπιστευτικής έκθεσης της εταιρείας συμβούλων BLACKROCK Solutions, που διενήργησε τον έλεγχο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και δη, των πέντε συστημικών τραπεζών, η οποία δημοσιεύθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μόνο στην αγγλική γλώσσα, προκύπτει με ασφάλεια ότι, ως προς τα χορηγηθέντα επιχειρηματικά δάνεια, στα οποία εντάσσονται τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου και τον σχετικό με αυτές «Πίνακα 30» της σελίδας 66 της ανωτέρω έκθεσης, προκύπτει ότι, ενώ από τις 4 συστημικές τράπεζες ζητήθηκαν τα μηνιαία ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοδοτουμένων από αυτές επιχειρήσεων των τελευταίων πέντε ετών, ήτοι από το έτος 2006 μέχρι και το έτος 2011, αυτές δεν διέθεταν τα στοιχεία αυτά, όπως ζητήθηκαν, κατά ποσότητα και ποιότητα, στις βάσεις δεδομένων των αρχείων που υποχρεούνται να τηρούν κατά το εποπτικό πλαίσιο της «Βασιλεία ΙΙ», με αποτέλεσμα αυτές να παραδώσουν στους ελεγκτές της ανωτέρω εταιρείας συμβούλων BLACKROCK Solutions διαφορετικά αρχεία η κάθε μία, από τα οποία λείπουν βασικά και ουσιώδη στοιχεία για τον υπολογισμό και τη στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κίνδυνου των ανωτέρω επιχειρηματικών δανείων που χορήγησαν και, ειδικότερα, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., παρέδωσε ιστορικά στοιχεία εξαμήνου, αντί των μηνιαίων που ζητήθηκαν κατά τα ανωτέρω, για 2,5 μόνο χρόνια αντί των 5 τελευταίων που της ζητήθηκαν, ήτοι μόνο για την περίοδο Δεκεμβρίου 2008 - Ιουνίου 2011, παρέχοντας έτσι ομολογία ότι δεν διέθετε κατά ποσότητα και ποιότητα όλα τα απαιτούμενα ιστορικά στοιχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοδοτούμενων από αυτή επιχειρήσεων, κομμάτων και ΜΜΕ, για την περίοδο από 01/01/2002 μέχρι και την 30/06/2011.

Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι από το 2012 και μετά, που έγινε η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, συμμετέχει στις επιτροπές δανειοδοτήσεων ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Monitoring Trustee, ο οποίος έχει δικαίωμα βέτο για τις δανειοδοτήσεις και υπάρχει ειδική διαδικασία για τους λεγόμενους συνδεδεμένους πιστούχους και ασφαλώς θα πρέπει να κληθεί να καταθέσει όσα γνωρίζει.

Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες, υπάρχουν ειδικές αναφορές τις οποίες συμπληρώνουν σε τριμηνιαία βάση και αποστέλλουν στον Monitoring Trustee.

Αυτός με την σειρά του ενημερώνει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και με βάση αυτές τις διαδικασίες πρέπει να προχωρούν σε δανειοδοτήσεις οι οποίες αφορούν τους συνδεδεμένους πιστούχους, όπως είναι τα κόμματα και τα ΜΜΕ.
Επομένως, είναι αυτονόητο και προφανές ότι το εποπτικό πλαίσιο είναι ή καλύτερα έπρεπε εν προκειμένω να είναι πολύ αυστηρό.

Και εδώ τίθεται το εξής κρίσιμο ερώτημα προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές :
Εάν υπάρχει κάποια οδηγία ή όχι από τους εποπτικούς μηχανισμούς της Ευρώπης, έτσι ώστε να πληρωθούν ή να μην πληρωθούν αυτά τα δάνεια, να εισπραχθούν ή όχι. Διότι το να εισπραχθούν 270 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια ή ανεπίδεκτα είσπραξης από όλα τα κόμματα, από όλες τις τράπεζες, είναι πλέον αντικειμενικά αδύνατο να συμβεί, διότι δεν υπάρχουν σήμερα, ούτε πρόκειται να προκύψουν στο μέλλον τα χρήματα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ενώ το ίδιο σχεδόν τοπίο επικρατεί και στα δάνεια των ΜΜΕ.
Επειδή όμως δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το τι θα γίνει με αυτά τα ανείσπρακτα και ανεπίδεκτα είσπραξης δάνεια, καθίσταται πρόδηλο ότι αυτά, όπως και τα προηγούμενα, θα τα πληρώσει για ακόμη μια φορά το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Και αυτό έχει σημασία γιατί, όπως κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Καραβίας, ήδη το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε τον Μάρτιο του 2014 στη Γενική Διεύθυνση Ειδικών Χειρισμών, λόγω καθυστέρησης και στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2014, καταγγέλθηκε.
Μέχρι σήμερα όμως, η τράπεζα, δεν «μπλόκαρε» τους σχετιζόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς για να εισπράξει κάποια από αυτά τα χρήματα.
Όλα τα ληξιπρόθεσμα δάνεια της EUROBANK προς τα ΜΜΕ, έχουν αναδιαρθρωθεί χαριστικά, σε σχέση με τα δάνεια αντιστοίχου μεγέθους επιχειρήσεων άλλων κλάδων.
Ειδικότερα όμως, σχετικά με δύο συγκεκριμένα δάνεια, ένα προς τη Νέα Δημοκρατία και ένα προς το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το πόρισμα Καλούδη, το οποίο διάβασα πολύ καλά, προκύπτει ότι τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ που χορήγησε η Τράπεζά στο ΠΑΣΟΚ, δόθηκαν με εγγύηση τη χρηματοδότηση του 2011, η οποία όμως είχε προηγουμένως εκχωρηθεί ήδη στην ΑΤΕ.
Επισημαίνει μάλιστα το πόρισμα ότι εδόθη το δάνειο αυτό με μια απλή υποσχετική επιστολή, ενώ είναι τοις πάση γνωστό ότι αυτό δεν είναι σύννομο, ούτε συνάδει με τον κανονισμό πιστοδοτήσεων της EUROBANK και, έτσι, δεν είναι νόμιμο, επιτρεπτό και σύνηθες, αφού δεν ανταποκρίνεται στις συναλλακτικές σχέσεις και τις τραπεζικές διαδικασίες της κοινής πείρας.
Παρακαλώ να σημειώσετε αυτός ο δανεισμός πραγματοποιήθηκε με μια απλή υποσχετική επιστολή, καθότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος από τν κρατικό προϋπο0λογισμό είχε ήδη εκχωρηθεί ως εγγύηση στην Αγροτική Τράπεζα, για τη λήψη άλλων δανείων.
Όμως, εάν πάει στην EUROBANK ένας πολίτης, ακόμη και ο φερεγγυότερος, μόνο με μια υποσχετική επιστολή, και πει ότι : «Θα φτιάξω κόμμα και θα πάρω υψηλά ποσοστά», είναι αυτονόητο ότι δεν θα του χορηγηθεί ποτέ δάνειο με μοναδική εγγύηση αυτές τις διαβεβαιώσεις, ακόμη και αν στο μέλλον ήθελαν αποδειχθεί αληθείς.
Αν ήταν έτσι, τότε και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, που έχει εκλέξει Βουλευτή και πήρε μέρος σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, με την προσδοκία της εκλογικής επιτυχίας και με μία υποσχετική επιστολή, θα το είχε ποτέ δανειοδοτήσει η Τράπεζα του κυρίου Καραβία; Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ούτε στα τραπεζικά συστήματα της Αφρικής.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων