Νικολόπουλος: Ερωτήματα για δάνεια κομμάτων, ΜΜΕ και Ψυχάρη

Νικολόπουλος: Ερωτήματα για δάνεια κομμάτων, ΜΜΕ και Ψυχάρη

Τα Ερωτήματα που έθεσε ο Βουλευτής Αχαίας και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος, στον κ. Π Ψυχάρη στα πλαίσια της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για την δανειοδότηση κομμάτων και ΜΜΕ.

Η Επιτροπή σας έχει ήδη προχωρήσει.

Οι θέσεις σας είναι γνωστές.

Επειδή σας ίσως μπορεί να μην σας ξανασυναντήσω εδώ από το ιερό βήμα σας Δημοκρατίας θέλω να θέσω σας εσάς επικαιρα ερωτήματα:

1.Διαβάζετε την εφημερίδα σας και σας εφημερίδες αυτών που διαπλέχθηκαν για να φτιάξουν το ΜΕΓΚΑ και αν ναι έχετε συγκρατήσει πόσες χιλιάδες είναι οι Έλληνες που αυτοκτόνησαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αδυναμίας να πληρώσουν δάνεια σε Τράπεζες και σας επίθεσης που δέχθηκαν από σας Τράπεζες για τα δάνεια αυτά;

2.Είναι αλήθεια σας τα μέλη σας οικογένειας Ψυχάρη και ο μακαρίτης Λαμπράκης διαθέτετε στόλο πολυτελών αυτοκινήτων και πανάκριβα ακίνητα για χειμερινή και καλοκαιρινή διαμονή και δεν αλλάξατε ούτε κατά κεραία την πολυτελή ζωή σας όλοι σας και οι διάδοχοι-κληρονόμοι Λαμπράκη μέχρι σήμερα;

3.Η πρώτη άδεια στο ΜΕΓΚΑ πότε δόθηκε, με σας διαγωνισμό και πόσα εκατομμύρια την πήρατε;

Με δεδομένο, ότι στον χθεσινό-σημερινό διαγωνισμό απόκτησης τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας προσήλθε ακόμη και ο Γ. Αλαφούζος που τον κατήγγειλε και δήλωσε πρόθυμος να πληρώσει εκατομμύρια για την άδεια αυτή και πολλά περισσότερα για τη λειτουργία γνωρίζετε με σας αντάλλγμα δόθηκε χαριστικά το ΜΕΓΚΑ σε σας και σε σας ακόμα;

4. Ο συνεταίρος σας στο ΜΕΓΚΑ κ. Μπόμπολας σας είχε πει στην εξεταστική ότι : «Τότε….οι Τράπεζες έδιναν δάνεια χωρίς εγγυήσεις, γιατί είχαν πολλά κεφάλαια».

•     Εσάς ως ΔΟΛ σας ζητούσαν εγγυήσεις ή σας έδιναν δάνεια με ανύπαρκτες εγγυήσεις, δάνεια πού ήταν κατά παράβαση των Πράξεων του Διοικητή. Σας ΤτΕ και κάθε σας τραπεζικής δεοντολογίας;

5. Σας 18-12-2012 υπογράφηκε και μέσα σας γιορτές των Χριστουγέννων πρωθήθηκε ομολογιακό δάνειο μαμμούθ ύψους 100 εκατομ ευρώ παρά κάτι, στο ΜΕΓΚΑ,τυπικά στην εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ από σας εξής τράπεζες: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. – ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε. – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ TΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. – ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε. – με εγγύηση κάμποσες άνευ αξίας ταινίες που υπάρχουν στην ταινιοθήκη του σταθμού!

•     Το ομολογιακό αυτό δάνειο για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων, μη εξυπηρετούμενων οφειλών σας, το αιτηθήκατε σας σας τράπεζες ή σας το πρότειναν οι σας ;

•     Αν σας το πρότειναν οι σας, γνωρίζετε σας λόγους που το έκαναν ;

•     Μήπως για να εμφανίσουν σας ισολογισμούς σας τα κόκκινα δάνειά σας ως δήθεν εξυπηρετούμενα, για να φαίνεται η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ενήμερη, προκειμένου έτσι να ξεγελάσουν την ΤτΕ, την ΕΚΤ και την BLACKROCK που έλεγχε τότε σας ελληνικές τράπεζες, ώστε να αποφύγουν περαιτέρω ανακεφαλαιοποιήσεις ;

•     Και αν έγινε έτσι, γνωρίζετε αν οι σας αυτές τράπεζες έπραξαν το ίδιο και με άλλα ΜΜΕ ή σας επιχειρήσεις με μεγάλο και μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, σας η δική σας ;

Αν, αντιθέτως, το αιτηθήκατε σας, που και με ποια διαδικασία καταθέσατε τα σχετικά – αιτήματα και ποια τα ονόματα των τραπεζικών στελεχών που το ενέκριναν ανά τράπεζα ;

- Έχετε να σας καταθέσετε την ονομαστική καταμέτρηση των ταινιών που μπήκαν στην εγγύηση ή αναφέρθηκαν αόριστα ως ταινιοθήκη και άρα θα μπορούσαν να αλλάξουν σας ταινίες ή να βάλουν εν τέλει ελάχιστες;

6. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ημερομηνίας 10.03.2014 για την οικονομική θέση σας εταιρείας υπό την επωνυμία : «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - «MEGA CHANNEL TV» μέχρι 31.12.2013: «…εφιστάται η προσοχή και η αμφιβολία για την ικανότητα σας εν λόγω εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα σας ...».

•     Τον Δεκέμβριο του 2012 που αναχρηματοδοτηθήκατε, η εταιρεία σας ήταν, ΝΑΙ ή ΣΑΣ στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ ;

•     Πως αναχρηματοδοτήθηκε ένα νομικό πρόσωπο που ήταν στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, που είχε αρνητικούς ισολογισμούς και που οι ορκωτοί ελεγκτές του διατύπωναν σοβαρές επιφυλάξεις ως σας την ικανότητά του να συνεχίσει να λειτουργεί ;

•     Σας τα ρωτώ αυτά επειδή, ως επιχειρηματίας, γνωρίζετε καλά ποια είναι τα στοιχειώδη κριτήρια τραπεζικής χρηματοδότησης, τα οποία η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ δεν πληρούσε σε καμία περίπτωση. Πως λοιπόν καταφέρατε και αναχρηματοδοτηθήκατε και, μάλιστα, εν μέσω τραπεζικής ασφυξίας, με το ποσό των 98.000.000 ευρώ ;

7) Διαβάσαμε, από τα έγγραφα που σας σας στείλατε στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι τα 98.000.000 ευρώ του ομολογιακού αυτού δανείου δεν χορηγήθηκαν μόνο για την αναχρηματοδότηση του κόκκινου τραπεζικού δανεισμού σας το 2012 αλλά και ως εξής:

- 88.000.000 ευρώ πήγαν στην αναχρηματοδότηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σας.

- 8.093.568 ευρώ αναχρηματοδότησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας σε εταιρείες FACTORING.

Για ποιο λόγο οι τράπεζες αποφάσισαν να αναχρηματοδοτήσουν σας οφειλές σας σας εταιρείες FACTORING ;

- Σας το ζητήσατε σας ή σας το πρότειναν αυτοί ;

-  Για ποιο λόγο οι πιστώτριές σας τράπεζες, που ήταν ήδη εκτεθειμένες απέναντι στην εταιρεία σας σε έναν μη εξυπηρετούμενο πιστωτικό κίνδυνο 88.000.000 ευρώ, αποφάσισαν, αντί να μειώσουν την ανωτέρω έκθεσή σας, να την αυξήσουν κατά 8.093.568 ακόμη ευρώ ;

- Ποιους εξυπηρετούσε αυτή η αναχρηματοδότηση ;

- Σας το ρωτώ αυτό επειδή οι οφειλές στο FACTORING δεν είναι τραπεζικές οφειλές, αφού το FACTORING δεν συνιστά τραπεζικό δανεισμό, ενώ πρωτοφειλέτης είναι ο λήπτης του τιμολογίου ή ο υπόχρεος σας απαίτησης που έχει εκχωρηθεί στο FACTORING.

- Για ποιο λόγο λοιπόν τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στο FACTORING ήταν κόκκινα ;

- Δεν πλήρωναν τα τιμολόγια και σας εκχωρημένες υποχρεώσεις σας οι πελάτες σας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ;

- Και ποιοι ήταν αυτοί οι πελάτες ;;;

•     Μήπως αυτοί οι πελάτες ήταν σας εταιρείες συμφερόντων σας ή θυγατρικές του ομίλου του ΔΟΛ ;

•     Σας ερωτώ λοιπόν ευθέως κε Ψυχάρη, μήπως η αναχρηματοδότηση των κόκκινων υπολοίπων του FACTORING κατά 8.093.568 ευρώ, τελικά εξυπηρέτησε και πάλι εσάς τον ίδιο και σας σας μετόχους σας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ, αφού τα τιμολόγια και οι απαιτήσεις που εκχωρήσατε στο FACTORING ήταν ή εικονικά, προκειμένου να αντλήσετε ρευστότητα ή ανεπίδεκτα είσπραξης ;

8)Το σκανδαλώδες σας αυτό ομολογιακό δάνειο δεν σταματά εδώ κε Ψυχάρη. Έχει και συνέχεια που είναι ακόμη πιο προκλητική από την αναχρηματοδότηση των κόκκινων υπολοίπων του FACTORING.

Διαβάσαμε λοιπόν ότι, από τα 98.000.000 ευρώ του ομολογιακού αυτού δανείου, ποσό 1.906.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 2.000.000 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή των προμηθειών για τη διάθεση των ομολογιών σας ομολογιούχους.

•     Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι ότι αυτό από μόνο του συνιστά ένα πρωτοφανές και προκλητικό οικονομικό έγκλημα. Να πληρωθούν δηλαδή οι προμήθειες των διαμεσολαβητών που διέθεσαν τα ομόλογα σας εταιρείας σας στην αγορά. Το έχετε ξανακούσει αυτό ;Μίζες έδιναν αυτοί οι μεσολαβητές και σε σας;

•     Πείτε σας λοιπόν, ΣΑΣ και ΤΩΡΑ, ποιοι ήταν αυτοί οι διαμεσολαβητές και γιατί οι προμήθειές σας έπρεπε να πληρωθούν από σας πιστώτριές σας τράπεζες ;

•     Σας το πρότειναν αυτό οι τράπεζες ή το αιτηθήκατε σας;

•     Και αν σας το πρότειναν οι τράπεζες, πείτε σας σας παρακαλώ ποια ήταν τα τραπεζικά στελέχη εκείνα που σας έκαναν αυτή την πρόταση και που ενέκριναν τη συγκεκριμένη αυτή χρηματοδότηση ;

•     Μήπως μεταξύ αυτών υπήρχαν τραπεζικά στελέχη που ήταν ταυτόχρονα και μεσολαβητές για τη διάθεση των ομολογιών σας στην αγορά και προέβησαν στη συγκεκριμένη πληρωμή εν είδει μίζας, επειδή δεν εμπιστεύονταν την ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ για την πληρωμή των προμηθειών και των αμοιβών σας ;

9) Αναφέρει ο δικηγόρος κ. Αναστάσιος Κωνσταντινίδης, ως εκπρόσωπος σας εταιρείας υπό την επωνυμία: «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. – MEGA CHANNEL TV» σε επιστολή του με ημερομηνία 27.05.2016, σας την εξεταστική επιτροπή σας Βουλής των Ελλήνων και ήδη στο πρωτοσέλιδο σας επιστολής του σας επί λέξει λέει τα εξής:

α) «…Σκοπός του δανείου ήταν η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανείου, που έως τότε ήταν χωρίς εξασφαλίσεις από σας τράπεζες …»

β) «…Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση /δικαιωμάτων επί σας ταινιοθήκης συνολικής αξίας 124.709.000ευρώ αποτιμωμένης ετησίως σε αξία όχι κατώτερης των , 115.000.000 ευρώ …»

•     Κύριε Ψυχάρη, μέχρι 18.12.2012 σας χορηγούσαν οι συστημικές τράπεζες δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων στην εταιρεία υπό την επωνυμία : «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. – MEGA CHANNEL TV» χωρίς εξασφαλίσεις και μετά την 18.12.2012 με εξασφάλιση την ταινιοθήκη, σας μετά λόγου γνώσεως βεβαιώνει εγγράφως και ενυπογράφως σας την εξεταστική επιτροπή σας Βουλής των Ελλήνων ο δικηγόρος κ. Αναστάσιος Κωνσταντινίδης ;

•     Γιατί δεν έχετε μέχρι σήμερα ζητήσει την εκποίηση σας ταινιοθήκης του MEGA, ώστε να καλυφθεί η τεράστια ζημιά σας τα ελληνικά πιστωτικά και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι;;

•     Η ταινιοθήκη του εν λόγω σταθμού πιστεύετε προσωπικά ότι αξίζει όχι λιγότερο από 115.000.000 ευρώ; Υπάρχει ενδιαφερόμενος ο οποίος προσφέρει έστω 10.000.000 για την εν λόγω ταινιοθήκη;

10) Εν κατακλείδι :

- Υπήρξαν συνεννοήσεις ή ενδεχομένως εξαγορές συνειδήσεων με επιτελικά στελέχη στα Δ.Σ. των Τραπεζών προκειμένου να παρανομήσουν ;

- Υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις ;;;  Και αν ναι, από σας ;

- Και τέλος, γνωρίζετε κε Ψυχάρη, ότι τα 98.000.000 ευρώ του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου οι πιστώτριές σας τράπεζας σας τα χορήγησαν από χρήματα με τα οποία χρεώθηκε ο Ελληνικός Λαός με σας ανακεφαλαιοποιήσεις και σας ενισχύσεις ρευστότητας των πιστωτριών τραπεζών σας ;;;

- Γνωρίζετε ότι, για να πάρετε σας αυτά τα 98.000.000 ευρώ, οι πιστώτριές σας τράπεζες οδήγησαν στην πιστωτική ασφυξία δεκάδες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, που έκλεισαν ακόμα και για δάνεια σας τάξης των 30.000ευρώ για να συνεχίσετε σας να απολαμβάνετε την τραπεζική πολυτέλεια των θαλασσοδανείων-μαμμούθ ;;;

- Γνωρίζετε ότι, κάποιοι από σας συγκεκριμένους σας επιχειρηματίες, που οδηγήθηκαν στο λουκέτο, αυτοκτόνησαν για να επιβιώσει με τα θαλασσοδάνειά σας το MEGA και να συνεχίσει έτσι να διαφημίζει τα μνημόνια ;

- Γι’ αυτό ήταν τελικά καλά τα μνημόνια κε Ψυχάρη, πού στηρίξατε με πάθος ύποπτο από όλα τα ΜΜΕ που διαθέτετε;;

•     Επειδή σας και οι όμοιοί σας τα κάνατε όχημα άντλησης θαλασσοδανείων από σας χρεοκοπημένες ελληνικές τράπεζες ;

•     11)

•     Ειδικότερα, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, υπό τον Σταύρο Ψυχάρη, έχει δανεισμό που ξεπερνά τα 197 εκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις σας εταιρίας είναι 208 εκατομμύρια. Οι ζημιές από το 2008 έως σήμερα, ξεπερνούν τα 170 εκατομμύρια ευρώ.

•     Συνολικά, οφείλει σας 4 τράπεζες περισσότερα από 197 εκατ. Ευρώ (τα μισά στην Alpha), ο ισχυρός άνδρας του ΔΟΛ, Σταύρος Ψυχάρης βρίσκεται κατηγορούμενος μαζί με άλλα εννιά άτομα (μεταξύ των οποίων τραπεζικά στελέχη) για απιστία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

•     Από το πόρισμα του αναπληρωτή εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Γαληνού Μπρή, προκύπτει ότι η απόκτηση από τον Ψυχάρη του 25% των μετοχών το 2005 πραγματοποιήθηκε με χρήση δανειακών κεφαλαίων.

•     Το 17,57% το πήρε αρχικά ο Β. Ρέστης. Το 2012 ο Ψυχάρης εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών σας ΔΟΛ Α.Ε. πάλι με χρήση δανειακών κεφαλαίων. Το 2013 σας οι μετοχές και τα δάνεια μεταφέρονται στην «Ψυχάρης Media Group A.E.».

•     Ο ΔΟΛ αρχικά βγαίνει από το χρηματιστήριο και στη συνέχεια συγχωνεύεται με την «Ψυχάρης Media Group A.E.». Από το 2009 γίνεται δραστικός περιορισμός δραστηριοτήτων, μείωση προσωπικού και λειτουργικού κόστους.

•     Σύμφωνα με το πόρισμα του εισαγγελέα, οι ιθύνοντες σας Alpha Bank όχι μόνο δεν ζήτησαν πρόσθετες εξασφαλίσεις, αλλά ενέκριναν νέο επιχειρηματικό δάνειο 14.800.000 σας τον Ψυχάρη το 2012, σε μια χρονιά που ο ΔΟΛ είχε πτωτική πορεία. Παράλληλα, ο εκδότης δεν είχε επιστρέψει στην Alpha υπόλοιπο κεφαλαίου 4.000.000, δεν είχε παράσχει πρόσθετες εξασφαλίσεις, ενώ δεν είχε την ικανότητα αποπληρωμής του συγκεκριμένου δανείου.

•     Την περίοδο 2013-14 εκπονήθηκε επιχειρησιακό σχέδιο που στηριζόταν στο ότι η οικονομία θα έχει ανάκαμψη το 2014 και μετέθετε την πληρωμή τόκων και την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού έως το 2016.

•     Το 2014 η ΔΟΛ Α.Ε. εκδίδει νέο δεκαετές κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 96.817.888 ευρώ, με σκοπό να αναχρηματοδοτήσει τον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό (82,2 εκατ.) και να καλύψει τα κεφάλαια κίνησης κατά περίπου 17 εκατ. Το δάνειο καλύφθηκε κατά 31% από την Αlpha, κατά 47% από την Εθνική και κατά 22% από την Πειραιώς.

•     ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ ΓΙΑ ΣΑΣ ΣΑΣ:

•     Πώς και ενώ δεν τα πληρώνατε οι Τραπεζίτες δεν σας πίεζαν για την αποπληρωμή σας;

•     Πώς και δεν προχώρησαν σε κλείσιμο των λογαριασμών σας, ακόμα και τώρα που ο κ. Στ. Ψυχάρης είναι κατηγορούμενος για παράνομο δανεισμό;

•     Πώς δεν προχώρησαν σε αναγκαστικά μέτρα, σε προσημειώσεις και εγγραφές υποθηκών ή ακόμα και αναγκαστικούς πλειστηριασμούς;

•     Μήπως συνέβαινε αυτό γιατί σας δίνατε ως αντάλλαγμα σας αλχημείες των στατιστικών στοιχείων που έκανε ο υπόδικος Γεωργίου σας ΕΛΣΤΑΤ;

Ιδού ένα χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο σας εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» (25/08) και ιδού σας μέρες και το πρωτοσέλιδο σας εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ! (29/08)

12)

Κύριε Ψυχάρη,

•     Επειδή οι απαντήσεις του κ. Μαντζούνη σας Alpha Bank σχετικά με τα προσωπικά σας δάνεια δεν ήταν ξεκάθαρες, και επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι σας δόθηκε ένα τέτοιο προσωπικό δάνειο χωρίς εγγυήσεις και γι’ αυτό ευθέως, σας ρωτώ μήπως προσφέρατε ως εγγύηση σας καταθέσεις, που τυχόν έχετε στο εξωτερικό;

Παρακαλώ η απάντηση σας να είναι ακριβής και συγκεκριμένη γιατί θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά στην κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με βάση τα όσα κατέθεσε εδώ ο κ. Μαντζούνης και ως εκ τούτου όσα σας πείτε θα συμπεριφερθούν και θα ζητήσω σας να το διερευνήσουν οι αρμόδιοι, σας: ο Υπουργός κ. Τρ. Αλεξιάδης, ο γενικός γραμματέας κατά σας διαφθοράς κ. Γ. Βασιλειάδης, το ΣΔΟΕ, το ΚΕΦΟΜΕΠ, οι ελεγκτές σας ΤτΕ κλπ

•     Πληρώνετε την εκτύπωση των εφημερίδων και των λοιπών εντύπων του ΔΟΛ, στην εταιρεία «ΙΡΙΣ» στην οποία μετέχετε από κοινού με τον κ. Μπόμπολα;

•     Ο κ. Μπόμπολας κατέθεσε στην επιτροπή σας ότι όλοι οι μέτοχοι του mega έχουν και μία εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών από σας οποίες αγόραζε. Σας ποια εταιρεία έχετε και πόσο τοις εκατό του τζίρου ης ήταν από προμήθειες του mega;

•     Πληρώνατε στο mega σας διαφημίσεις των εφημερίδων σας και αν ναι, στην τιμή του τιμοκαταλόγου που έχετε καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.; Εάν ναι, ποιο το ετήσιο ύψος σας σας διαφημιστικής δαπάνης;

•     Ο ΔΟΛ είναι μέτοχος του mega, τώρα που εξαιτίας σας κλείνει ο σταθμό ποιος θα πληρώσει τα δάνεια του;

•     Πιστεύετε ότι εάν βγει σε πλειστηριασμό η τηλεοπτική σειρά «Μπουκιά και συχώριο» του αρχιμάγειρα κ. Η. Μαμαλάκη θα υπάρξει επιχειρηματίας που θα δώσει 28 εκ. σας τράπεζες για να αγοράσει την μαγειρική του; Εάν όχι, ποιοι εξαπάτησαν σας τράπεζες με τέτοιες εκτιμήσεις σας αυτές που έφτασαν στα χέρια μου, αλλά υπήρξαν και σχετικές δημοσιεύσεις;

•     Υπήρξε «χρηματοδότηση ακόμη και σας προμήθειας του ομολογιακού δανείου που πήρατε ύψους 1.906.432 ευρώ»’;

•     Τέλος παρακαλώ να σας πείτε σε ποιες επιχειρήσεις δημιουργήσατε ή συμμετείχατε στην Ελλάδα σε χρονική σειρά μετά την μεταπολίτευση;

- Είχατε ποτέ ή συμμετείχατε σε εταιρεία κατασκευαστική;

- Γιατί κ. Ψυχάρη τα ΜΜΕ του ΔΟΛ και το MEGA αποσιωπούσαν συστηματικά τα μεγάλα σκάνδαλα στα δημόσια έργα και στοχοποιούσατε σας πολιτικούς που συνέλαβαν στα στην αποκάλυψη σας ;

- Μήπως γιατί οι ιδιοκτήτες των MEGA ήταν σε σας εταιρείες;

- Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση κ. Ψυχάρη δημοσιεύματος ηλεκτρονικής έκδοσης σας εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=647539) για σας περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν από τον ανακριτή διαφθοράς στα στελέχη των εταιρειών «ΑΚΤΩΡ» και «ΤΕΡΝΑ» για το σκάνδαλο του προαστιακού το οποίο εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες, προφανώς μετά από παρέμβαση των συνεταίρων σας και η σελίδα δεν ήταν διαθέσιμη!

- Με ποια κεφάλαια γίνατε μεγαλομέτοχος του ΔΟΛ;;

- Πότε και γιατί μπήκατε στο mega

•     Πώς γίνονταν οι προσλήψεις και οι αναθέσεις εκπομπών στο Mega;

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ:

•     Α) Σας έχει καλέσει δικαστικός λειτουργός, σας και πότε να καταθέσετε για μέρος ή για όλα όσα σας ρώτησα;

Β)  Έχουν έρθει πολιτικοί να σας βοηθήσουν σε δικαστήρια ως μάρτυρες σε υποθέσεις που αφορούν σας αγορές εξοπλιστικών και για σας οποίες ΜΜΕ του κ. Αλαφούζου είχαν επιτεθεί στον πατέρα σας και στον ΔΟΛ;