ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και τα επιμελητήρια - Ποιες αλλαγές έρχονται

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και τα επιμελητήρια - Ποιες αλλαγές έρχονται

Ψηφίζεται τις επόμενες ώρες, από την Ολομέλεια, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο και τις αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία, ένα νομοσχέδιο για το οποίο η κυβέρνηση δηλώνει ότι με τις προωθούμενες διατάξεις καλύπτονται όλα τα ζητήματα που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο με κομβικό σημείο τον εξορθολογισμό των προστίμων, τη διεύρυνση των λαϊκών αγορών με περισσότερα προϊόντα, την ενίσχυση του ρόλου του παραγωγού.

«Το νομοσχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ρύθμισης του υπαίθριου εμπορίου και του επιμελητηριακού θεσμού. Σε αντίθεση δε με το πρόσφατο παρελθόν, το παρόν νομοσχέδιο προέκυψε μετά από διαβούλευση διάρκειας δύο ετών, με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι μια σειρά διατάξεων που εκσυγχρονίζουν και κωδικοποιούν το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας αφενός του υπαίθριου εμπορίου, αφετέρου των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων της χώρας», είπε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Υπαίθριο εμπόριο

Ειδικά για το υπαίθριο εμπόριο, ο υπουργός είπε ότι πρέπει να είναι σταθερός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας, για να υπογραμμίσει ότι δίνεται η ευκαιρία σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, με έμφαση τις οικονομικές ομάδες, να καταστεί ενεργό οικονομικά μέσω των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. «Η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών», είπε ο κ. Παπαδημητρίου και προσέθεσε ότι ενισχύεται η ισονομία και διασαφηνίζονται θέματα της αρμοδιότητας των οργάνων της διοίκησης όσον αφορά τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο των δράσεων του υπαίθριου εμπορίου με στόχο την ασφάλεια δικαίου και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

Ο υπουργός Οικονομίας είπε ότι το νομοσχέδιο παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται είτε σε οργανωμένη αγορά υπαίθριου εμπορίου, είτε ατομικά, είτε μέσω της συμμετοχής του σε συνεργατικά σχήματα. Παράλληλα μεριμνά για την πλήρη απασχόληση του επαγγελματία πωλητή. Επίσης με αντικειμενικό τρόπο αποσαφηνίζεται η χορήγηση θέσεων των πωλητών κατά σειρά προτεραιότητας με χρήση κριτηρίων κοινωνικού χαρακτήρα αλλά και επαγγελματικής διαγωγής και ευσυνειδησίας.

Επιμελητήρια

Αναφερόμενος στις διατάξεις για την επιμελητηριακή νομοθεσία, υπουργός Οικονομίας είπε πως στόχος είναι τα επιμελητήρια να αναβαθμιστούν ως σύμβουλοι της Πολιτείας, ως πάροχοι υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα μέλη τους και ως αυτοτελής αναπτυξιακός πυλώνας, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο.

Όσον αφορά το περιεχόμενο των διατάξεων για τα επιμελητήρια, ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι καθιερώνεται το κέντρο υποστήριξης επιχειρήσεων, με στόχο την επέκταση της αρχής της "μίας στάσης" για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται τα περιφερειακά επιμελητηριακά συμβούλια ως αυτοτελή συλλογικά όργανα όλων των επιμελητηρίων κάθε περιφέρειας με διττή αποστολή. Δηλαδή, τη θεσμική κατοχύρωση και συντονισμένη άσκηση του γνωμοδοτικού ρόλου των επιμελητηρίων στην κατάρτιση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και την υποβολή προτάσεων σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση.

«Θεωρούμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της Πολιτείας στα επιμελητήρια ως θεματοφύλακες της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία, ως γνωστόν, βασίζεται στην επεξεργασία και την υλοποίηση προτάσεων που έχουν ζυμωθεί σε περιφερειακά συνέδρια», επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου και πρόσθεσε ότι ανάλογη εμπιστοσύνη επιδεικνύεται και στους εργαζομένους στα επιμελητήρια, οι οποίοι κλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να σηκώσουν το βάρος μίας σημαντικής μείωσης των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών τους. Προκειμένου, λοιπόν, να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο έργο τους, καθιερώνεται μία αντικειμενική και απόλυτα διαφανής διαδικασία στελέχωσης των επιμελητηρίων με ενισχυμένο τον εποπτικό ρόλο του ΑΣΕΠ.

«Κλειδί για την αναβάθμιση του θεσμού είναι και η ενίσχυση της συμμετοχής των μελών των επιμελητηρίων. Προς αυτήν την κατεύθυνση το εκλογικό σύστημα καθίσταται πιο αναλογικό, ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ τμημάτων και κατοχυρώνεται η συμμετοχή της γυναικείας επιχειρηματικότητας -η οποία γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στη χώρα μας- στις εκλογικές διαδικασίες», είπε ο υπουργός, συμπληρώνοντας πως εξίσου σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η προσπάθεια προσέλκυσης νέων επιχειρηματιών, μέσω της καθιέρωσης ορίου δύο θητειών για τους προέδρους.

«Ο στόχος είναι απλός. Όπως η ίδια η κατάρτιση των διατάξεων βασίστηκε σε μία συμμετοχική διαδικασία έτσι και η εφαρμογή τους πρέπει να γίνει κτήμα και προνόμιο του συνόλου της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Με άλλα λόγια το συγκεκριμένο κεφάλαιο του νομοσχεδίου δεν είναι μόνο ένα σήμα εκσυγχρονισμού των επιμελητηρίων, αλλά και κάλεσμα για συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία και την ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία. Η ομαλή εξέλιξη αυτής της συνεργασίας προϋποθέτει τη διαμόρφωση ευρύτερων συναινέσεων και την υπέρβαση στενών μικροκομματικών συμφερόντων», υπογράμμισε ο κ. Παπαδημητρίου και επισήμανε ότι η κυβέρνηση έκανε δεκτή πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων σχετικά με τον αριθμό των υποψηφίων προς τους οποίους μπορούν να εκφράζουν την προτίμηση τους οι εκλογείς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες των εκλογών.

Ευρεία πλειοψηφία επί της αρχής

Ευρεία πλειοψηφία εξασφαλίζει επί της αρχής, το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο και τα Επιμελητήρια, καθώς, εκτός από την κυβερνητική πλειοψηφία, υπέρ της αρχής τάσσονται η ΝΔ και το Ποτάμι.

Αναφερόμενος στις διατάξεις για το υπαίθριο εμπόριο, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σιμορέλης, είπε ότι το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να καταστήσει το υπαίθριο εμπόριο σταθερό πυλώνα ανάπτυξης και βασικό παράγοντα για την κοινωνική ευημερία.

Ο κ. Σιμορέλης υπογράμμισε, ότι με μια σειρά από διατάξεις ενισχύεται ο παραγωγός, που μπορεί πλέον να δραστηριοποιείται, τόσο στη λαϊκή όσο και ατομικά ή μέσω συνεταιρισμών και να εκδίδει άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, με διεύρυνση της δράσης του σε επιπλέον περιφέρειες.

«Στόχος μας είναι να σπάσει ένα καθεστώς που ίσχυε για χρόνια σε αρκετούς Δήμους με πελατειακές σχέσεις για διασφάλιση καλύτερης θέσης» ανέφερε επίσης ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορικά με τις αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία, είπε ότι στόχος είναι τα Επιμελητήρια να λειτουργούν ως πυλώνες της οικονομίας, ως σύμβουλοι της πολιτείας και να βοηθούν τα μέλη τους στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Γεράσιμος Γιακουμάτος, είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα δηλώσει «ναι» επί της αρχής του νομοσχεδίου και αναγνώρισε ότι χρειάζονται ρυθμίσεις, καθώς οι λαϊκές αγορές και οι λοιπές μορφές υπαίθριου εμπορίου καλύπτουν τις ανάγκες σχεδόν όλων των κοινωνικών στρωμάτων.

Ταυτόχρονα όμως, κατέθεσε σειρά παρατηρήσεων για επιμέρους διατάξεις, για τις οποίες η ΝΔ επιφυλάσσεται. Ο κ. Γιακουμάτος κάλεσε την κυβέρνηση να επεξεργαστεί «αυτόνομο» νομοσχέδιο για την πάταξη του παρεμπορίου, για το οποίο επισήμανε, ότι «σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα χάνει 7 με 10 δισεκατομμύρια τον χρόνο».

Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα του παραεμπορίου, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται περισσότερο από όλες τις άλλες σε υπόθεση διακίνησης παραποιημένων προϊόντων, με συνέπεια να κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Έχουμε μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία με τα προϊόντα-μαϊμού που κυκλοφορούν και σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Κίνα είναι ο κορυφαίος παραγωγός παραποιημένων προϊόντων» είπε ο κ. Γιακουμάτος, που αναφέρθηκε και στις διατάξεις για τα Επιμελητήρια, για τα οποία υπογράμμισε πως είναι ένας θεσμός που έχει εκατό χρόνια μεγάλης συμβολής στην λιανική οικονομία.

Ο εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, είπε ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι δημιουργεί «λαϊκές παντού, κάνοντας πια αυτούς τους ανθρώπους, παραγωγούς ή πωλητές, να έχουν επιδοματική πολιτική, δηλαδή να μην υπάρχει μεροκάματο για κανέναν».

«Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι το οποίο μειώνει το εισόδημα. Υπάρχει αδιαφάνεια στον έλεγχο της ποιότητας και στον φορολογικό έλεγχο» είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αναφέρθηκε και στις αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία.
«Εσείς μιλούσατε για απλή αναλογική στα Επιμελητήρια. Αυτό δεν είναι απλή αναλογική. Αυτό είναι πλειοψηφικό σύστημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την απλή αναλογική» είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα και πρόσθεσε:

«Αναρωτιέμαι, πώς θα κάνετε απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά στα Επιμελητήρια θέλετε πλειοψηφικό;». Ο βουλευτής κατήγγειλε ότι στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί και ρουσφετολογικές διατάξεις για προσλήψεις χωρίς διαφανείς διαδικασίες.

O βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Μωραϊτης, είπε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να αποπροσανατολίσει τη φτωχομεσαία αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους, τους άνεργους από τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουν. «Θέλετε να δημιουργήσετε αυταπάτες, προσδοκίες ότι μπορεί μέσα στο “σάπιο” σύστημα, που τα πάντα καθορίζονται και υποτάσσονται στο καπιταλιστικό κέρδος, να βρεθούν λύσεις για τον μικρομεσαίο αγροτοκτηνοτρόφο, για τον αυτοαπασχολούμενο, για τη λαϊκή κατανάλωση» είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο οποίος αν και αναγνώρισε ότι γίνονται κάποιες βελτιωτικές κινήσεις, όπως οι μειώσεις προστίμων, είπε πως «δεν αλλάζει η αντιδραστική κατεύθυνση, γιατί διατηρούνται όλες οι αρνητικές ρυθμίσεις του προηγούμενου ν. 4264/2014».

Αναφερόμενος στα Επιμελητήρια, είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι ο ιμάντας και το όχημα για την εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών και ποτέ δεν στήριξαν τα αιτήματα του μικρού επαγγελματία αυτοαπασχολούμενου.

«Το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου επιφέρει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό ρυθμίσεις και αλλαγές, που έχουν καταστεί αναγκαίες για το υπαίθριο εμπόριο, με σκοπό να καθοριστούν κανόνες, όχι μόνο στον χώρο των λαϊκών αγορών του στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, αλλά και στις εμποροπανηγύρεις, τις κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, ακόμη και στις κινητές καντίνες» είπε ο εισηγητής των ΑΝΕΛ, Γιώργος Λαζαρίδης. Πρόσθεσε επίσης, ότι το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να θέσει σε σωστή βάση τους όρους λειτουργίας των Επιμελητηρίων και να θεραπεύσει μια σειρά δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον συγκεκριμένο θεσμό.

Ο Μάριος Γεωργιάδης, από την Ένωση Κεντρώων, είπε ότι θα δηλώσει «παρών» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι για μια ακόμη φορά νομοθετεί αποσπασματικά και εκτίμησε ότι δεν θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το παραεμπόριο. Ο βουλευτής έκρινε θετικά την οργανωμένη και πλήρη καταγραφή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, όλων των εμπορικών δράσεων. Δήλωσε όμως αντίθετος με την πώληση και βιομηχανικών ειδών στις λαϊκές, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει στην διόγκωση της παραοικονομίας και θα αλλοιώσει την κύρια αποστολή των λαϊκών αγορών, που δεν είναι άλλη από τη διάθεση προϊόντων γης και θάλασσας ή παραδοσιακών προϊόντων.

«Η νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο σαφέστατα χρειαζόταν μια ανανέωση, μια αλλαγή, μια εξέλιξη προς τα εμπρός» είπε ο εισηγητής του Ποταμιού, Γ. Αμυράς. «Εμείς στο Ποτάμι, λέμε ότι βεβαίως χρειαζόμαστε νομιμότητα, διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης, σεβασμό των κανόνων χωροθέτησης και επαρκή έλεγχο της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού, για να αντιμετωπίζεται έτσι το παραεμπόριο» είπε ο κ. Αμυράς και πρότεινε στα κριτήρια για την παραχώρηση άδειας να προστεθούν όσοι παράγουν ποιοτικά τοπικά βιολογικά προϊόντα.

Την επαναφορά των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ζήτησε ο βουλευτής της ΧΑ Ι. Σαχινίδης και κατηγόρησε την κυβέρνηση: «Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο, το κάνουν βιοποριστικά. Έρχεστε εσείς και με πρόσχημα την αλληλεγγύη, αφού φτωχοποιήσατε και εξαθλιώσατε τον ελληνικό λαό, θέλετε να επιβάλετε μια αλληλεγγύη στα πρότυπα του μπολσεβικισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων