Ούτε με τον «σταυρό» γλιτώνουν την ήττα

Ούτε με τον «σταυρό» γλιτώνουν την ήττα

Στο Twitter

Σχόλιο: Άρον άρον σταύρωσον αυτούς…