ΦΑΡΜΑΚΟ

ΠΕΦ: Ζημιογόνα 6 στα 10 φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα λόγω rebate και clawback

ΠΕΦ: Ζημιογόνα 6 στα 10 φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα λόγω rebate και clawback

Στοιχεία – σοκ για την πραγματική διάσταση των μέτρων που έχουν επιβληθεί στην αγορά του φαρμάκου, παρουσίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας του Τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ αναφέρθηκε στις υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback της βιομηχανίας οι οποίες κάθε χρόνο αυξάνονται δραματικά και απειλούν, πλέον, τη βιωσιμότητα πολλών φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Αύξηση της τάξεως του 444% έχουν σημειώσει οι επιστροφές λόγω υπέρβασης του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης, μέσα σε πέντε χρόνια. Συγκεκριμένα, από 79 εκατ. ευρώ που ήταν το clawback το 2012, το 2017 αναμένεται να φτάσει τα 430 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντική είναι και η αύξηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων rebate. Ενώ το 2012 ήταν 193 εκατ. ευρώ, το 2017 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 450 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό και με τις συνεχείς μειώσεις τιμών, καθιστούν το 60% της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου ζημιογόνο ή αλλιώς 6 στα 10 εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα κινδυνεύουν με απόσυρση και υποκατάσταση από άλλα εισαγόμενα ακριβά πρωτότυπα, επισήμανε ο κ. Τρύφων.

Σε σύγκριση με το 2009, κατά μέσο όρο οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 69% στα γενόσημα, 30,5% στα off-patent και 22,5% στα on-patent. Ο πρόεδρος της ΠΕΦ έκανε ειδική αναφορά στο τελευταίο δελτίο τιμών, καθώς «δημιουργεί αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι 237 γενόσημα φάρμακα μειώθηκαν κάτω από το 65% της χαμηλότερης τιμής του ευρωπαϊκού Μ.Ο., κάτι που είναι εντελώς παράνομο».

Παράλληλα με τις δραματικές μειώσεις τιμών, η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων έχει τριπλασιαστεί, πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΦ.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας έχει επανειλημμένα προτείνει μία δέσμη συνεκτικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο διάλογο για μία «νέα αρχιτεκτονική» στην πολιτική του φαρμάκου. Προτεραιότητα αυτού του νέου πλαισίου, εξήγησε ο κ. Τρύφων, αποτελεί η αύξηση του προϋπολογισμού για τη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς τα τελευταία χρόνια κρίνεται ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Για την αναμόρφωση του συστήματος τιμολόγησης, επιτακτική κρίνεται η αξιοποίηση των οικονομικών θεραπειών για την παραγωγή βιώσιμων εξοικονομήσεων. Ρεαλιστικές τιμές στις οικονομικές θεραπείες μπορούν να αναχαιτίσουν την υποκατάσταση από ακριβότερες, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΦ, που αποτελεί βασική αιτία αύξησης της πραγματικής δαπάνης. Αναβάθμιση απαιτείται και στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την ενσωμάτωση δεσμευτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την έκδοση συνταγογραφικών οδηγιών.

Απαραίτητος είναι, επίσης, ο εξορθολογισμός του συστήματος της ασφαλιστικής αποζημίωσης, ειδικά των νέων ακριβών θεραπειών με την αναγνώριση της πραγματικής καινοτομίας και τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε κάθε απαραίτητη θεραπεία.

Τέλος, ο κ. Τρύφων έθεσε το ζήτημα θέσπισης κινήτρων στη συνταγογράφηση για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης για την αξία και τα οφέλη από τη χρήση τους, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς αυτή παράγει σημαντική προστιθέμενη αξία, στηρίζοντας τα κρατικά ταμεία, ενισχύοντας την απασχόληση και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με επενδύσεις και εξαγωγές.