Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ: Δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις γιατρών σε περιφέρεια και νησιά

Προσλήψεις στις ΤΟΜΥ: Δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις γιατρών σε περιφέρεια και νησιά

Δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης

Στη φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό αποδίδει εν μέρει το υπουργείο Υγείας, τη μειωμένη συμμετοχή των γιατρών στην προκήρυξη για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά. Αποτέλεσμα είναι, να μην ξεκινήσουν και οι 239 ΤΟΜΥ τη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο δίμηνο, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν 22.678 μοναδιαίες αιτήσεις για την Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 2.868 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Αναλυτικά, ο αριθμός των αιτήσεων ανά κλάδο και ειδικότητα:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 206

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 219

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 158

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 514

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 757

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9427

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 477

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2605

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1635

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 850

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3580

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 2250

Οι Πίνακες Κατάταξης δημοσιεύθηκαν σήμερα, Παρασκευή (15/09/2017) στην ιστοσελίδα tomy.moh.gov.gr με βάση τα στοιχεία που έχουν υπευθύνως δηλώσει οι υποψήφιοι. Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, από όπου και θα καταρτιστούν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης.

Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν διεξοδικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός γιατρών εκδήλωσε ενδιαφέρον, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, απαντώντας στην «περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία». Ειδικότερα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσθέτει. Συνολικά, 583 γιατροί έκαναν αίτηση για 1.200 θέσεις.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι δεν καλύπτονται με επάρκεια οι θέσεις γιατρών στην περιφέρεια και τα νησιά, καθώς η διαχρονική δυσκολία στελέχωσης δομών σε απομακρυσμένες περιοχές, έχει επιδεινωθεί λόγω brain-drain. Στους λοιπούς κλάδους, πάντως, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων.

Λόγω της μη επαρκούς κάλυψης των θέσεων γιατρών, μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές, ωστόσο όχι όλες.