ΥΓΕΙΑ

Ινστιτούτο Prolepsis: Νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη των ηλικιωμένων «Φιλία σε κάθε Ηλικία»

Ινστιτούτο Prolepsis: Νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη των ηλικιωμένων «Φιλία σε κάθε Ηλικία»

Πρωτοβουλία για την υποστήριξη των ηλικιωμένων από το Ινστιτούτο Prolepsis με δωρεά του “ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος”

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων ξεκίνησε το Ινστιτούτο Prolepsis με δωρεά του "ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος". To νέο πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία στοχεύει να καταπολεμήσει τη μοναξιά μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία δεσμών φιλίας, να αναδείξει τις ανάγκες και τα προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας και να ενισχύσει τον εθελοντισμό.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 65 ετών, ενώ το 24% περίπου των ηλικιωμένων (552.000 περίπου άτομα) ζουν μόνοι τους. Εκτός από τη μείωση της ποιότητας ζωής, η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία τους.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εθελοντών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας – γειτονιάς. Οι ομάδες εθελοντών παρέχουν υποστήριξη στους ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία, επισκέψεις κατ’ οίκον, διοργάνωση συλλογικών δράσεων, όπως περιπάτους, κλπ. Λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, οι επισκέψεις των εθελοντών στους ωφελούμενους καθώς και οι συλλογικές δράσεις θα αντικατασταθούν από τακτική τηλεφωνική επικοινωνία, διαδικτυακές συναντήσεις και επικοινωνία με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται και η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης σε ηλικιωμένα άτομα που αισθάνονται μοναξιά.

Για τις ανάγκες του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία, το Ινστιτούτο συνεργάζεται με τον διεθνή οργανισμό Les Petits Frères des Pauvres (PFP) στη Γαλλία, που έχει μεγάλη εμπειρία και επιτελεί πλούσιο έργο σε θέματα στήριξης των ηλικιωμένων. Στελέχη του PFP παρέχουν τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Ελλάδα αποτελεί την 11η χώρα στην οποία εφαρμόζεται η πρωτοβουλία παγκοσμίως.

«Με αυτήν την πρωτοβουλία, στοχεύουμε να σταθούμε συλλογικά δίπλα σε όσους μπορούμε και να προσφέρουμε κάτι που ακούγεται απλό ή δεδομένο για πολλούς από εμάς, αλλά είναι ταυτόχρονα τόσο πολύτιμο. Συντροφιά και δυο ζεστά λόγια σε συνανθρώπους μας που ζουν ή νιώθουν μόνοι. Χάρη στο ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα που διακρίνεται για την προσφορά του στα άτομα Τρίτης Ηλικίας, το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία του Ινστιτούτου Prolepsis γίνεται πραγματικότητα. Τους ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την εμπιστοσύνη τους», αναφέρει η κυρία Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis.

Ο κ. Paul Kidner, Σύμβουλος του "ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα" δήλωσε σχετικά με το νέο πρόγραμμα: «Η μοναξιά και ο αποκλεισμός της τρίτης ηλικίας είναι καίριο πρόβλημα που πλήττει όχι μόνο την υγεία τον ηλικιωμένων, άλλα και την ευρύτερη κοινωνία που χάνει την εμπειρία, σοφία, και συμβολή τον παππούδων μας. Με αυτό το καινοτόμο τρόπο ευελπιστούμε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κατατεθέν που θα μπορεί να εφαρμοστεί και να δημιουργήσει φιλίες για πολλούς συνανθρώπους μας τώρα, αλλά και στο μέλλον».

Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία του Ινστιτούτου Prolepsis για τη συντροφικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη προς τα άτομα τρίτης ηλικίας βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή. Στοιχεία επικοινωνίας για συμμετοχή ως εθελοντής ή ως ωφελούμενος: 2106255700, email: volunteer@prolepsis.gr

Πληροφορίες

  • Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 65 ετών (21,5% του πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια άτομα). Ταυτόχρονα, 552.000 περίπου ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους.
  • Tο 22,8% των ηλικιωμένων στη χώρα μας (529.000 άτομα) βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, άνω του 80% αντιμετωπίζει χρόνια πάθηση, ενώ άνω του 53% έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του λόγω προβλημάτων υγείας.
  • Στη Γαλλία, ο όρος “social death” χρησιμοποιείται για να χαρακτηριστεί ο πλήρης κοινωνικός αποκλεισμός που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν στη Γαλλία περίπου 300.000 άτομα που ζουν αποκομμένοι από το κοινωνικό σύνολο, χωρίς καμία επαφή με οικογένεια ή/και φίλους και χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόνοιας.
  • Η έννοια του εθελοντισμού στη Γαλλία είναι πολύ ισχυρή. 12.300 εθελοντές ενισχύουν το έργο του οργανισμού Les Petits Frères des Pauvres υποστηρίζοντας συνολικά 36.000 άτομα. Η συλλογικότητα και η κοινή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού των δράσεων υποστήριξης των ηλικιωμένων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του οργανισμού.
  • Το Ινστιτούτο Prolepsis συνεργάζεται με τους Les Petits Frères des Pauvres για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της αντιμετώπισης της μοναξιάς των ηλικιωμένων. Συναντήσεις εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα.
  • Την υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζουν επίσης, η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, η BP Ελληνική ΑΕ Πετρελαιοειδών και η ICAP.