ΥΓΕΙΑ

Ψυχική Υγεία: Στόχος ο μετασχηματισμός όλων των ασυλικών δομών

Ψυχική Υγεία: Στόχος ο μετασχηματισμός όλων των ασυλικών δομών

Τις επόμενες ημέρες κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Το σχέδιο νόμου εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε στο υπουργείο, για την αναδιατύπωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή επαγγελματιών ψυχικής υγείας από πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά και εκπροσώπων και μεμονωμένων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στόχος του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η αποκέντρωση της διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας του συστήματος και η διευκόλυνση του διοικητικού και ποιοτικού ελέγχου ως προς την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση όλων των δομών (Δημοσίων και ΑΜΚΕ). Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 12 Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας στις οποίες θα αποδίδονται αποφασιστικές αρμοδιότητες και θα συμμετέχουν σε αυτές εκπρόσωποι των ληπτών και των οικογενειών τους με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Συγκροτούνται, επίσης, Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Ψυχικής Υγείας σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Επιπλέον έχει εκπονηθεί λεπτομερές σχέδιο αναδιοργάνωσης των Τομέων Ψυχικής Υγείας ώστε να καθίσταται εφικτή η τομεοποιημένη λειτουργία, ιδιαίτερα αναφορικά με τις εφημερίες της Αττικής, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου είναι η επαρκής στελέχωση των δομών της περιφέρειας και για το σκοπό αυτό έχουν προγραμματιστεί 300 προσλήψεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας εκ των οποίων οι πρώτες θέσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί.

Με στόχο την αξιοπρεπή νοσηλεία και τον σεβασμό στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, εκπονήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την υλοποίηση της ένταξης του Ψυχιατρείου Κορυδαλλού στο ΕΣΥ και τον μετασχηματισμό του σε σύγχρονο Τμήμα Ψυχιατρικής, ενώ σε συνεργασία επίσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στην τελική φάση σχέδιο τροποποίησης του Άρθρου 69 που διέπει τους όρους ασφάλειας και θεραπείας των μη-υπεύθυνων υποδίκων ασθενών.

Όπως τονίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, προτεραιότητα είναι η εκπόνηση ενός λεπτομερούς επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη κοινοτικών δομών και υπηρεσιών έτσι ώστε σε συνέργεια με το υπουργείο Εργασίας και με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του οράματος του μετασχηματισμού όλων των ασυλικών δομών και με απώτερο σκοπό τη βαθμιαία κατάργησή τους.