ΥΓΕΙΑ

Αξιολόγηση στις διοικήσεις των νοσοκομείων – Ποιους στόχους θέτει το υπουργείο Υγείας

Αξιολόγηση στις διοικήσεις των νοσοκομείων – Ποιους στόχους θέτει το υπουργείο Υγείας

Σε τακτική βάση θα αξιολογεί το υπουργείο Υγείας, τις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

Οι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές ενημερώθηκαν για τη διαδικασία από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (31/03/2017), στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).

Τα κριτήρια τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την τακτική αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων οριστικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέπει στο τέλος του ερχόμενου Ιουνίου να καταθέσουν έναν πρώτο απολογισμό σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων.

Μεταξύ των κριτηρίων είναι: κάλυψη ανασφάλιστων, λίστα χειρουργείου, γραφείο προάσπισης δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας, διαδικασία προσλήψεων, χρόνοι αναμονής, λειτουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικών Ιατρείων, εργαστηρίων, λειτουργικότητα ΜΕΘ, λειτουργία θεσμοθετημένων οργάνων και επιτροπών όπως το Επιστημονικό Συμβούλιο, η Ιατρική Υπηρεσία, η Νοσηλευτική Υπηρεσία, Επιτροπή Φαρμακείου, Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων κτλ.

Μαζί με την πορεία υλοποίησης των στόχων, κάθε διοίκηση νοσοκομείου, στη σύσκεψη του Ιουνίου, θα καταγράφει και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και δεδομένα (στοιχεία του 2016) που συγκροτούν την «ταυτότητα» της νοσηλευτικής μονάδας που διοικούν.

Για κάθε νοσοκομείο καταγράφεται:

- Η κατηγορία στην οποία υπάγεται και η δύναμη οργανικών κλινών

1. Τριτοβάθμιο μεγάλο νοσοκομείο (>400)
2. Δευτεροβάθμιο μεσαίο νοσοκομείο (200-400)
3. Δευτεροβάθμιο μικρό νοσοκομείο (100-200)
4. Νοσοκομείο /ΚΥ (20-100)
5. Ειδικό νοσοκομείο

- Ποσοτικά δεδομένα (στοιχεία του 2016)

- Ποσοστό κάλυψης κλινών ανά τμήμα

1. Αριθμός εισαγωγών
2. Αριθμός εξετασθέντων στο ΤΕΠ
3. Αριθμός εξετασθέντων στα ΤΕΙ
4. Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων (ανά ειδικότητα και κατηγορία- επείγοντα, προγραμματισμένα)
5. Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων
6. Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων
7. Αριθμός εξετασθέντων στα απογευματινά ιατρεία
8. Αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων στα απογευματινά ιατρεία
9. Αριθμός λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων στα απογευματινά ιατρεία.
10. Μέση διάρκεια νοσηλείας
11. Κόστος ανά νοσηλευθέντα
12. Κόστος ανά ημέρα νοσηλείας
13. Φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσηλευθέντα
14. Δαπάνη υγειονομικού υλικού ανά νοσηλευθέντα
15. Δαπάνη φαρμάκων/υγειονομικού υλικού ανά γιατρό.

- Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 2016.