ΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό «σαφάρι» του ΕΟΠΥΥ στέλνει για έλεγχο 120 παρόχους - Οι «ύποπτες» περιπτώσεις

Ηλεκτρονικό «σαφάρι» του ΕΟΠΥΥ στέλνει για έλεγχο 120 παρόχους - Οι «ύποπτες» περιπτώσεις

«Πρόβλημα»... αλωπεκίας σε μία περιοχή της Βόρειας Ελλάδαςκαι άλλα παράξενα αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με τη νέα στατιστική διαδικασία την οποία έθεσε σε εφαρμογή η διοίκηση του Οργανισμού.

Οι έλεγχοι με χρήση στατιστικών μεθόδων και αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής αποτελούν μία από τις δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρη Μπερσίμη για τον εξορθολογισμό των δαπανών και απέφεραν όφελος 220 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε στατιστική μεθοδολογία στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο υπερβάσεων ή αποκλίσεων των παρόχων και ήδη τα πρώτα σχετικά στοιχεία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΠΥΥ μπήκαν φαρμακεία, διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια, αναλώσιμα (επιθέματα, Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής, οστομικά υλικά κ.α.). Η νέα διαδικασία υπέδειξε 120 παρόχους που παραπέμπονται για περαιτέρω έλεγχο, η δαπάνη των οποίων σε συνδυασμό με την αξία των παραπεμπτικών/συνταγών «χτύπησε» ακραίες τιμές.

Ενδεικτικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι έλεγχοι είναι:

- Διαγνωστικό εργαστήριο στην Αττική με δαπάνη περίπου 205.000 ευρώ εκτέλεσε παραπεμπτικά από έναν μόνο γιατρό αξίας 160.000 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 63%.

- Φυσικοθεραπευτήριο στην Πελοπόννησο με δαπάνη περίπου 43.000 ευρώ εκτέλεσε παραπεμπτικά από έναν μόνο γιατρό αξίας 36.000 ευρώ, σε ποσοστό δηλαδή πάνω από 83%.

- Πάροχος συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εκτέλεσε γνωματεύσεις αξίας 118.000 ευρώ εκ των οποίων 110.000 ευρώ ανήκουν σε γνωματεύσεις ενός μόνο γιατρού, ποσοστό δηλαδή μεγαλύτερο του 94%, ενώ στην Ήπειρο άλλος πάροχος εκτέλεσε γνωματεύσεις αξίας 100.000 ευρώ από έναν μόνο γιατρό.

- Σε φαρμακείο της Βόρειας Ελλάδας εκτελείται μεγάλος αριθμός συνταγών με γαληνικά σκευάσματα για την αλωπεκία. Τα σκευάσματα αυτά είναι υψηλού κόστους και έχουν συνταγογραφηθεί όλα από τον ίδιο δερματολόγο, ο οποίος έχει ιατρεία στη νησιωτική Ελλάδα!

Από τον έλεγχο των φαρμακείων ειδικότερα, σε 33 περιπτώσεις παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, καθώς και αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των συνταγών που επίσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Παρατηρήθηκε, ακόμα, εκτέλεση συνταγών μεγάλης δαπάνης (για παρεντερική διατροφή καρκινοπαθών και παιδιατρικά εμβόλια) σε συγκεκριμένα φαρμακεία από ιατρούς που εδρεύουν σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, ενώ στην περιφέρεια κυρίως παρατηρήθηκαν περιπτώσεις συνεπωνυμίας με γιατρούς, οι συνταγές των οποίων εκτελούνταν στα συγκεκριμένα φαρμακεία.

Σημειώνεται, βέβαια, πως τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη παραβατικές συμπεριφορές από την πλευρά των παρόχων. Τυχόν παραβάσεις κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και προκλητής ζήτησης θα καταλογίσει ο περαιτέρω έλεγχος από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, στην οποία παραπέμπονται οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι υπάρχουν ήδη 340 αποφάσεις καταλογισμού προστίμων, συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, για παραβάσεις σχετικά με προκλητή ζήτηση επιθεμάτων.