ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναπροσαρμογή της αμοιβής των δικαστικών επιμελητών

Αναπροσαρμογή της αμοιβής των δικαστικών επιμελητών

Αναπροσαρμοσθήκαν, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις δικογράφων, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, κ.λπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις πράξεις που ενεργούν, όπως είναι επιδόσεις δικογράφων ή άλλων εγγράφων και την σύνταξη σχετικής έκθεσης, καθορίζεται στο ποσό των 35 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 0 έως 10 χιλιόμετρα από την έδρα του δικαστικού επιμελητή, καθορίζεται στα 55 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 11 έως 30 χ.λ.μ., στα 73 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 31 έως 60 χ.λ.μ. και 95 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 61 και άνω χ.λ.μ.

Ακόμη, οι αμοιβές για τις κατασχέσεις καθορίζονται στα 660 ευρώ, ενώ η σύνταξη αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης πλειστηριασμού καθορίζεται στα 400 ευρώ.

Τέλος, με την εν λόγω απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης αναπροσαρμόζονται οι αμοιβές των δικαστικών υπαλλήλων για όλο το φάσμα των εργασιών που πραγματοποιούν.