Τα Ιλλυρικά ονόματα των Αλβανών

Τα Ιλλυρικά ονόματα των Αλβανών

Περισσότερα από τα μισά του συνόλου των ονομάτων των Ιλλυριών που είναι γνωστά στην Αλβανία, αντιπροσωπεύουν τα ιλλυρικά ονόματα που βρέθηκαν στο Δυρράχιο.

Τα περισσότερα από αυτά, βρέθηκαν σε λίθινες επιτάφιες επιγραφές, που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών κατά τα έτη 1950-1960 σε ορεινές πεδιάδες της νεκρόπολης του Δυρραχίου.

Τα ονόματα αυτά δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 1964 από τον τότε επιστημονικό συνεργάτη, Vangjel Toçi, ο οποίος έγραψε ότι «τα Ιλλυρικά ονόματα του Δυρραχίου παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία, αφού μαρτυρούν τη συνέχειa με ονομασίες Ιλλυριών που βρέθηκαν σε άλλες περιοχές της Αλβανίας.

«Adamat, Bryg, Dazaj, Epikad, Eptan, Lydra, Pita, Anula, Batuna, Teuta και Vokonia είναι μόνο μερικά από τα σχεδόν 300 ονόματα που ανακαλύφθηκαν από τους αρχαιολόγους του Δυρραχίου πριν από 50 χρόνια».

Πολλά ονόματα των Ιλλυριών που αποκαλύφθηκαν εκείνη την περίοδο στο Δυρράχιο, δόθηκαν σε παιδιά Αλβανών που γεννήθηκαν εκείνο το διάστημα.

Ο μεγάλος αριθμός και η απλότητα των επιτάφιων ενεπίγραφων λίθων που ανακαλύφθηκαν στο Δυρράχιο δείχνουν ότι οι αρχαίοι Ιλλυριοί έζησαν μαζί τους Έλληνες, και αργότερα με άλλους κατοίκους που είχαν έρθει από την Ιταλία, γράφει ο Βαγγιέλ Τότζι- Vangjel Toçi τον Αύγουστο του 1964, όταν δημοσιοποίησε τις ανακαλύψεις στο ευρύ κοινό.

Μερικά ονόματα που ανακαλύφθηκαν πριν από 50 χρόνια, όπως είναι: Teuta, Gent, Plator ή Epikad, είναι ονομασίες που μάλλον θυμίζουν βασιλικά ονόματα των Ιλλυριών.

Τα ονόματα που χρησιμοποιούσαν οι Ιλλυριοί του Δυρραχίου στη χώρα μας, ήταν γενικά απλά και ήσσονος σημασίας, τόνισε ο μεγάλος διδάσκαλος Βαγγιέλ Τότζι (1920-1999).

Η ανακάλυψη των ιλλυρικών ονομάτων στο Δυρράχιο, πέραν της καταγραφής ως τοπικού στοιχείου, σηματοδοτεί μια συμβολή στην ονοματοδοσία των Ιλλυριών και των Αλβανών και στην εν γένει πολιτιστική κληρονομιά.

ΠΗΓΗ Αλβανικό πρακτορείο Ειδήσεων- ATA/Βαλκανικό Περισκόπιο