ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο ΔΣ της φαρμακοβιομηχανίας

Το νέο ΔΣ της φαρμακοβιομηχανίας

Οι τομείς ευθύνης των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) καθορίσθηκαν μετά τη συγκρότηση σε σώμα.

Περάν του προέδρου Κωνσταντίνου Φρουζή, οι αντιπρόεδροι ανέλαβαν τα εξής καθήκοντα:

- Αποζημίωση – Λίστες – ΕΟΠΥΥ: Πασχάλης Αποστολίδης

- Επιστημονικά και Ρυθμιστικά Θέματα - ΕΟΦ: Βλόντζος Ιωάννης

- Οικονομικά Θέματα, Ομόλογα & Χρέη Δημοσίου: Κωνσταντίνος Ευριπίδης

- Θέματα EFPIA, Troika, IMF: Γεώργιος Κατζουράκης

- Τιμολόγηση και Νέα Προϊόντα: Νικόλαος Κεφαλάς

- Ανάπτυξη Εγχώριας Παραγωγής, Οικονομική & Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία της Βιομηχανίας: Κωνσταντίνος Παναγούλιας

Στον γενικό γραμματέα Βασίλειο Νειάδα ανατέθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, η Παρακολούθηση Δαπανών Υγείας και η Τεκμηρίωση.
Το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνουν ο ταμίας Νικόλαος Βαρελάς και τα μέλη Μάρκος Γερασόπουλος, Αθανασία Γκιουλέκα, Μάριος Κάτσικας, Μάριος Κοσμίδης, Κωνσταντίνος Οικονόμου και Σπύρος Φιλιώτης.

Η καινούρια διοίκηση αναλαμβάνει σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον κλάδο, που πλήττεται από παντού και κινδυνεύει με λουκέτα και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, εξαιτίας της κυβερνητικής εμμονής σε παράλογες ρυθμίσεις. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συντονισμένη επίθεση κατά της υγιούς ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, το νέο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να κινηθεί ταχύτατα και με αποτελεσματικότητα και, βέβαια, σε καμία περίπτωση να μην μείνει προσκολλημένο σε γραφειοκρατικές και δυσκίνητες διαδικασίες.