ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφοι Λέσβου: Πάρτε και από μας γάλα για το στρατό!

Κτηνοτρόφοι Λέσβου: Πάρτε και από μας γάλα για το στρατό!
Πρώτα η ...Ευρωπαϊική Ενωση απαντά το υπό την ηγεσία του κ Δ. Αβραμόπουλου υπουργείο ‘Αμυνας στο αίτημα να προστατευτεί η γαλακτοκομική παραγωγή της Λέσβου με αγορά κάποιων ποσοτήτων από αυτά τις’ Ενοπλες Δυνάμεις του νησιού για τις ανάγκες τους....

Πρώτα η ...Ευρωπαϊική Ενωση απαντά το υπό την ηγεσία του κ Δ. Αβραμόπουλου υπουργείο ‘Αμυνας στο αίτημα να προστατευτεί η γαλακτοκομική παραγωγή της Λέσβου με αγορά κάποιων ποσοτήτων από αυτά τις’ Ενοπλες Δυνάμεις του νησιού για τις ανάγκες τους.Το θέμα ήγειρε με τεκμηριωμένη ερώτηση ο βουλευτής κ. Σπύρος Γαληνός. «Δεδομένης της τεράστιας δυναμικής του κτηνοτροφικού και τυροκομικού κλάδου στο νομό Λέσβου, η ενίσχυση τους πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.Πρέπει, γράφει, να υπάρξει μέριμνα για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική ενίσχυση της αγοράς ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους και παράλληλα να υπάρξει ποσόστωση από τους νησιωτικούς και ακριτικούς νομούς στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα που αγοράζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας».Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής ο κ Αβραμόπουλος λέει ούτε λίγο ούτε πολύ η προμήθεια των τροφίμων των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 118/2007 και 60/2007 - προσέξτε - «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με ανοικτούς διαγωνισμούς και μέσω του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών εκάστου έτους».Και συνεχίζει: « Στις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα εν λόγω ΠΔ, δεν μπορεί να γίνεται μνεία συγκεκριμένης προέλευσης των τροφίμων». Δηλαδή δεν αρκεί που η Λέσβος με θυσίες φιλοξενεί και υποστηρίζει τις μονάδες - ιδίως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι - η πολιτεία δεν μπορεί να βοηθήσει τους Μυτιληνιούς ακόμα και αν έχουν την ίδια τιμή στα προϊόντα τους! .Πάντως , ελπίζουμε όχι για τα μάτια του κόσμου, στο τέλος το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπόσχεται ότι θα ...επανέλθει «στην εξέταση του κρίσιμου ζητήματος, ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία να διερευνηθεί η δυνατότητα θετικής υπέρ των ενδιαφερομένων παρέμβασης».. ..Ελπίζουμε να μην μείνει στα λόγια...