ΕΛΛΑΔΑ

H απάντηση του ΙΚΥ για την καταγγελία γύρω από τις φετινές υποτροφίες

H απάντηση του ΙΚΥ για την καταγγελία γύρω από τις φετινές υποτροφίες

Μετά από την καταγγελία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας γύρω απότο πρόγραμμα υποτροφιών του ΙΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, λάβαμε μια απάντηση από το ίδρυμα για το θέμα της απόρριψης της εν λόγω ένστασης

Στην καταγγελία γινόταν λόγος για ''περίεργο προσδιορισμό της'' καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες του ΙΚΥ, για το έτος 2012-2013.

Το ΙΚΥ στην απάντηση που απέστειλε, δίνει διευκρινίσεις για το ζήτημα που προέκυψε, ενώ υπογραμμίζει το γεγονός ότι τις περισσότερες χρονιές οι διαγωνισμοί γίνονταν νωρίτερα, τον Απρίλιο συνήθως, οπότε οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και για το λόγο αυτό απέρριψε και την ένσταση.

Αναδημοσιεύουμε ολόκληρο το κείμενο της απάντησης που λάβαμε από το ΙΚΥ:

''Σας ενημερώνουμε ότι, η από 19-6-2012 ένσταση με αριθ. πρωτ. 8398/22-6-2012 τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. κατά τη. 13η Συνεδρίαση /26-6-2012, το οποίο και αποφάσισε την απόρριψή της, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί μέσω της με αριθ. 58992/Β7/28-5-2012 (ΦΕΚ 1798/Β/6-6-2012) απόφασης της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ. και οποιαδήποτε παράτασή της απαιτεί την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης.

Επισημαίνεται δε, ότι η Υπηρεσία είχε αποστείλει τον Κανονισμό μεταπτυχιακών υποτροφιών μέσω ΕΣΠΑ για το ακαδ. έτος 2012-2013 προς έγκριση στο Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ στις 2-5-2012 (Αριθ Πρωτ. ΙΚΥ 820/2-5-2012), γεγονός που αποκλείει την επίσπευση της διαδικασίας για λόγους μικροπολιτικούς, ενόψει των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

Επιπρόσθετα, η φετινή καταληκτική ημερομηνία αποσκοπεί στο να υπάρξει ικανός χρόνος για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων υποτρόφων, ούτως ώστε οι επιτυχόντες, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, να λάβουν τις υποτροφίες τους, κάτι το οποίο δεν είχε καταστεί εφικτό κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2011 - 2012), καθώς η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο 2011, λόγω του διαφορετικού, σε σχέση με τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, καθεστώτος (παρ 8 του άρθρου 59 του Ν. 3966/24-5-2011), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση χορηγήσεως αυτών (υποτροφιών) στους επιτυχόντες, το οποίο απέβη, όπως καθίσταται ευχερώς αντιληπτό, σε βάρος τους. Εξάλλου επί πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν οι διαγωνισμοί του Ι.Κ.Υ. γίνονταν Απρίλιο, οπότε δεν ετίθετο καν ζήτημα συμμετοχής των πτυχιούχων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Το ότι φέτος με το νέο σύστημα η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 10 Ιουλίου τέθηκε, εκτός των προαναφερθέντων λόγων, και για να εξυπηρετηθούν τυχόν υποψήφιοι που θα είχαν τελειώσει τις σπουδές τους και θα μπορούσαν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Συνεπώς, οι ισχυρισμοί της ένστασης τυγχάνουν παντελώς αβάσιμοι, συγχρόνως δε και συκοφαντικοί για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη δημοσίευση της απόρριψης της εν λόγω ένστασης προκειμένου να υπάρξει συνέχεια και συνέπεια στην ενημέρωση του κοινού.''

Ρoή Ειδήσεων