ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις σχολές μαθητείας

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις σχολές μαθητείας

Από σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουλίου ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων στο ΟΑΕΔ για τις σχολές Μαθητείας και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.


Η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ αναφέρει πως κατά το σχολικό έτος 2014-15 θα εισαχθούν με κοινωνικά κριτήρια και βάσει του τίτλου σπουδών 6.750 μαθητές και μαθήτριες στις σχολές του Οργανισμού.

Ειδικότερα, θα εισαχθούν:

α) στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 4.675 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 24 ειδικότητες, με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και οι οποίοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1991-1998.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τα τμήματα στα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί από 25/8/2014 έως τη συμπλήρωσή τους, μέχρι και 19/09/2014.
β) στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ 2.075 μαθητές και μαθήτριες σε 22 νέες ειδικότητες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι γυμνασίου ηλικίας έως 20 ετών (όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999). Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 και από 25/8/2014 έως 30/9/2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με τον βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.