ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος αγόρασε 235.000 τόνους σιταριού

Η Αίγυπτος αγόρασε 235.000 τόνους σιταριού

Εν μέσω επεισοδίων, η Αίγυπτος αγόρασε 235.000 τόνους σιταριού σε νέο διαγωνισμό που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το ρωσικό σιτάρι αγοράστηκε στην τιμή των $254,50 ανά τόνο, το ουκρανικό – $251,88 ανά τόνο, το ρουμανικό – $254,88 ανά τόνο.

Η χώρα αγόρασε σιτάρι από Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία. Ο χρόνος παράδοσης των παρτίδων που αγοράστηκαν είναι έως τις 11-20 Νοεμβρίου.