ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστία: Εκστρατεία εναντίον των εξώσεων στην Ισπανία

Διεθνής Αμνηστία: Εκστρατεία εναντίον των εξώσεων στην Ισπανία

Εκτός του συνήθους πεδίου της βρίσκεται η Διεθνής Αμνηστία με την εκστρατεία που ξεκίνησε εναντίον των εξώσεων. Σύμφωνα με την οργάνωση, το δικαίωμα στη στέγη είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο παραβιάζεται στην Ισπανία, και τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ανεπαρκή.

Η Διεθνής Αμνηστία τονίζει πως η εκστρατεία «Μια πόρτα, μια ιστορία» έχει στόχο να προσελκύσει την προσοχή στον πολλαπλασιασμό των εξώσεων ιδιοκτητών κατοικιών εξαιτίας ανείσπρακτων οφειλών τους προς τις τράπεζες μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην Ισπανία.
Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 2014 καθημερινά κατάσχονταν 95 ακίνητα από πρόσωπα τα οποία δεν ήταν πλέον σε θέση να εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
Οι εξώσεις συνεχίζονται παρά την επάνοδο της Ισπανίας στην ανάπτυξη, κι ενώ η ανεργία συνεχίζει να πλήττει ακόμη πάνω από το 25% του ενεργού πληθυσμού.
Η Ισπανία—υπογραμμίζει στην έκθεσή της η ΜΚΟ—έχει εξάλλου ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εργατικών κατοικιών, που δεν ξεπερνά το 1,1%, έναντι ενός 32% στην Ολλανδία ή ενός 18% στη Βρετανία.
Η Διεθνής Αμνηστία καλεί να τροποποιηθεί η νομοθεσία προκειμένου οι δικαστές να μπορούν να συνεκτιμούν την αναλογικότητα της επιβολής του μέτρου της έξωσης. Η ΜΚΟ εισηγείται επιπλέον τη δημιουργία ενός μηχανισμού επίβλεψης και διαμεσολάβησης στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις τράπεζες και τους οφειλέτες ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ακόμη, η Αμνηστία ζητεί να επιβληθεί από τις αρχές μορατόριο στις εξώσεις σε περιπτώσεις στις οποίες δεν παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και να υπάρχει διαβούλευση με τις οργανώσεις υπεράσπισης των κατοίκων. Ακόμη, τάσσεται υπέρ της διάθεσης σε πολίτες των άδειων κατοικιών.
Το κίνημα εναντίον των εξώσεων στην Ισπανία είχε καταφέρει η συντηρητική κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι να εκδώσει το 2013 ένα διάταγμα με το οποίο είχε επιβληθεί αναστολή των εξώσεων σε ορισμένες περιπτώσεις—των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οικογένειών με παιδί ή παιδιά ηλικίας μικρότερης των τριών ετών...—μέτρο που η ΜΚΟ κρίνει ανεπαρκές.
.