ΚΟΣΜΟΣ

Πώς δημιουργήθηκαν τα σύμβολα συν (+) και πλην (-). Οι εξισώσεις τον 11ο αιώνα γράφονταν με λέξεις!