ΚΥΠΡΟΣ

Συμβούλιο Ευρώπης: Αδιαφάνεια σε κυπριακά πολιτικά κόμματα και πρόσωπα

Συμβούλιο Ευρώπης: Αδιαφάνεια σε κυπριακά πολιτικά κόμματα και πρόσωπα

Για χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο κάνει λόγο σε έκθεση της η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), επισημαίνοντας την έλλειψη ουσιαστικού και συνεκτικού ελέγχου στη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών και επικρίνοντας την μη δημοσίευση των δωρεών που χορηγούνται σε πολιτικούς πάνω από ένα ορισμένο όριο.

Η Επιτροπή τονίζει ότι δεν έχει προβλεφθεί ως σήμερα η επιβολή κυρώσεων στους πολιτικούς της Κύπρου οι οποίοι παραβιάζουν την νομοθεσία για την δημοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» τους.

Παρ” όλα αυτά, η έκθεση χαιρετίζει τον νέο κυπριακό νόμο περί πολιτικών κομμάτων, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2012, με βάση τον οποίο εισάγεται η «ρητή υποχρέωση για τα πολιτικά κόμματα να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι ο νέος νόμος αυτός υποχρεώνει τα πολιτικά κόμματα να υποβάλλουν εκθέσεις για τα έσοδα, τις δαπάνες τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα χρέη που έχουν καθώς και για τα έσοδα-έξοδα τους κατά την διάρκεια προεκλογικών περιόδων.

Η GRECO αναγνωρίζει ακόμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο, που πρέπει να κοινοποιούνται κάθε χρόνο στο κοινό, υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανεξάρτητα όμως από αυτά κι εξετάζοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της Κύπρου, η GRECO χαρακτηρίζει χαμηλό το επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας προς τις συστάσεις που της έχουν γίνει για την πάταξη της διαφθοράς στην νήσο.

Πηγή: ΑΜΠΕ