Παράταση για τις εγγραφές στην ΕΣΗΕΑ

Παράταση για τις εγγραφές στην ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, για να διευκολύνει όσους επιθυμούν να εγγραφούν στην Ένωση, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων των υποψηφίων μελών, έως και την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραδίδουν στη Γραμματεία πλήρεις τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για να διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής νέων μελών και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.