ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: «Πρωταθλητής» στα κριτήρια ESG ανάμεσα στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης

Mytilineos: «Πρωταθλητής» στα κριτήρια ESG ανάμεσα στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης

Την πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης που απαρτίζουν το δείκτη FTSE Athex 25 του Χρηματιστηρίου ως προς τα κριτήρια ESG κατέκτησε η Mytilineos σύμφωνα με την εταιρεία ISS.

Την πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης που απαρτίζουν το δείκτη FTSE Athex 25 του Χρηματιστηρίου ως προς τα κριτήρια ESG κατέκτησε η Mytilineos σύμφωνα με την εταιρεία ISS.

Συγκεκριμένα, με βάση τα κριτήρια της ISS η Mytilineos είναι πρώτη στην Εταιρική Διακυβέρνηση, πρώτη στα Κοινωνικά θέματα και δεύτερη στα Περιβαλλοντολογικά θέματα. Έτσι έλαβε το υψηλότερο σκορ στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, Corporate Governance, ανάμεσα σε όλες τις εισηγμένες στον FTSE 25. Την Mytilineos ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα.

Σημειώνεται πως η ISS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο σε θέματα Υπεύθυνων Επενδύσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και αξιολογεί τις εταιρείες που καλύπτει με βάσει το σκορ στο ESG.
Αντίστοιχα, ο δείκτης «Environmental & Social Quality Score Disclosure and Transparency Signal», επικεντρώνεται στην δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων με έμφαση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, με στόχο να θέσει στο επίκεντρο των επενδυτικών αποφάσεων τα κριτήρια ESG.

Στο πλαίσιο του δείκτη, κάθε εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία έχει το δικό της σκορ σε μία κλίμακα από 1 που δηλώνει υψηλό δείκτη δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και χαμηλότερο ρίσκο έως 10 που δηλώνει το χαμηλότερο δείκτη δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και υψηλότερο ρίσκο.