ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν θα διανείμει μέρισμα η Αιολική

Δεν θα διανείμει μέρισμα η Αιολική

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 θα ανακοινωθεί η ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας Αιολική για το 2014, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2015.

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ορίστηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015, ενώ η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2014.

Επίσης:

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2015: Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων εξαμήνου 2015: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2015: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Ρoή Ειδήσεων