ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Οι δυσκολίες στη διανομή εμβολίων κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες

ΔΝΤ: Οι δυσκολίες στη διανομή εμβολίων κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες
AP

Την προειδοποίηση πως τα προβλήματα στη διανομή των εμβολίων κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τις χρηματοοικονομικές ευπάθειες, ειδικά στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες, απηύθυνε το ΔΝΤ μέσω της έκθεσής του για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στην έκθεση τονίζεται πως η έγκριση και η διάθεση των εμβολίων έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για μια παγκόσμια ανάκαμψη και έχουν αυξήσει τις τιμές των assets, παρά την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού και τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται πάντως πως μέχρι να είναι ευρέως διαθέσιμα τα εμβόλια, το ράλι της αγοράς και η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθούν να βασίζονται στη συνεχιζόμενη στήριξη της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν υποστήριξη έως ότου συνεχιστεί η βιώσιμη ανάκαμψη: η ανεπαρκής παράδοση εμβολίων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επούλωση της παγκόσμιας οικονομίας», αναφέρεται στην έκθεση.

Ακόμη, υπογραμμίζεται πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους μιας διόρθωσης στην αγορά και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ευπάθειες για να αποφύγουν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να ισορροπήσουν ταυτόχρονα, αφενός τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για την ανάκαμψη μέχρι να υπάρξει διατηρήσιμη ανάπτυξη και αφετέρου, την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία υπήρχαν προ της πανδημίας ή προέκυψαν από όταν ξεκίνησε η πανδημική κρίση.

Οι αδυναμίες αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση του εταιρικού χρέους, τις ευπάθειες στον τομέα των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, την αύξηση του δημόσιου χρέους, τις προκλήσεις πρόσβασης στις αγορές για κάποιες χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς και την πτωτική κερδοφορία σε ορισμένα τραπεζικά συστήματα. Η δε χρήση μακροπροληπτικών πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων είναι ζωτικής σημασίας ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Ροή Ειδήσεων