ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις για τη μεταμόρφωση του φορολογικού συστήματος προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Επενδύσεις για τη μεταμόρφωση του φορολογικού συστήματος προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
INTIME

Στη νέα εποχή θα οδηγήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης  και Ανασυγκρότησης την ελληνική φορολογική διοίκηση μέσα από επενδύσεις ύψους 182,34 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν την αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ, τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τους ψηφιακούς φορολογικούς ελέγχους με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, κ.α..

Μέσα στις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που διαθέτει και να διευκολυνθεί ο ψηφιακός έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών. Το έργο θα αυξήσει την οικειοθελή συμμόρφωση, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και θα συμβάλει στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Πόροι θα διοχετευθούν και για την κωδικοποίηση και απλούστευση του φορολογικού πλαισίου (κώδικας ΦΠΑ, κώδικας τελωνείων, νόμοι που αφορούν στην έμμεση φορολόγηση, δασμοί κτλ). Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη μείωση του διοικητικού βάρους και του κόστους συμμόρφωσης των φορολογούμενων διευκολύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Βάρος θα δοθεί και στους μηχανισμούς επιστροφής του ΦΠΑ. Η πρόταση στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές με σκοπό την περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και την μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση των επιστροφών του ΦΠΑ.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης θα διασφαλίσει τους πόρους για μέτρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η απλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ, η μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων (myData), ηλεκτρονικών τιμολογίων και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. H μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τον ελεγκτικό μηχανισμό, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την προ-συμπλήρωση των δηλώσεων των φορολογούμενων.

Στην ίδια βάση θα χρηματοδοτηθεί η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS αλλά και των τιμολογήσεων εν γένει με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και θα επιδιωχθεί η θέσπιση κινήτρων για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις και στη προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Το έργο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή.

Χρήματα θα επενδυθούν και για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) μέσα από την δημιουργία ενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονης υποδομής εντοπισμού εμπορευμάτων και ηλεκτρονική παρακολούθηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Το έργο θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό.

Τέλος, σοβαρό ύψος πόρων θα αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο περιλαμβάνεται ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (TAXIS, TAXISnet, ELENXIS) και η ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης μέσω ψηφιοποίησηςτων παρεχόμενων υπηρεσιών, και η αναβάθμιση του εργασιακού, οργανωτικού και υλικοτεχνικού πλαισίου των υπαλλήλων. Στόχος είναι η η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους στη συλλογή των φόρων και η φιλικότερη προς τον πολίτη πρόσβαση στα συστήματα της ΑΑΔΕ.